ASTA KASK-HISTORIEN DÖMER OSS ALLA(12-GAPHALS RECORDS/SKIVA)

Några jävla spänn har jag lyssnat på några gånger redan på You Tube och det är en riktigt bra låt om tiggare etc och den är tänkvärd.  Den här är till er låter precis som Asta Kask ska göra rått, melodiskt, viktigt och det ska vara låtar man kan skråla med i och det är verkligen något som Asta nästan alltid lyckas med och låtarna tar upp rasism på många olika plan och det är en växande farsot i dagens samhälle av olika orsaker. Men Asta ger oss inte pekpinnar utan de lyckas verkligen sjunga på ett sätt så att jag tror att folk kommer att lyssna och videon till Några jävla spänn gör mig glad i allt det tråkiga och ger mig framtidstro och att man som musikgrupp verkligen kan göra skillnad. Först kommer de är en pianoslinga som följs av Om du ska va rädd och det är en snabb Asta-låt som ingen blir besviken på och man kan undra varifrån de får all sin energi och kraft. Titellåten är en riktig rökare och den som blir besviken på denna skiva är ingen ”riktig punkare” ;-) 16/2-2018


*********

ASTA KASK-HISTORIEN DÖMER OSS ALLA(12-GAPHALS RECORDS/SKIVA)

I've listened a few times to Några jävla Spänn on  You Tube and it's a really good song about beggars etc and it's worth thinking. Det här är till er sounds like Asta Kask should do and they´re raw, melodic, important and there should be songs that you can shine with and it's really something that Asta almost always succeeds in and the songs take up racism on many different levels and it's a growing epidemic in today's society for various reasons. But Asta does not give us pointers but they really succeed in singing in a way so I think people will listen and the video to Några jävla Spänn makes me happy with all the boring and giving me confidence for the future and that you can really make a difference as a music group. Först kommer de will be a piano song followed by Om du ska va rädd and it's a fast Asta song that nobody gets disappointed with and you can wonder where they all get their energy and power from. The title song is a real smoker and the one who is disappointed on this disc is no "real punk" ;-) 16/2-2018

ASTA KASK-HANDEN PÅ HJÄRTAT(CD-KLOAKENS ALTERNATIVA ANTIPRODUKTION KAAP002)

Jag har ju förstått att de skulle ha ändrat sound lite grand i alla fall enligt de själva men jag har svårt att tro att det skulle vara så mycket skillnad och när jag hör första låten Världens räddaste land så blir jag ganska lugn med en gång för det är samma melodier och körer som vi har vant oss vid när vi snackar Asta Kask.  De har ju alltid haft sitt eget sound och jag tycker nog inte att de har tappat det även om vi kanske får lite poppigare toner ibland så tycker jag absolut att de lyckas behålla sitt sound som har gjort de stora och de behöver inte vara rädda för att tappa några gamla fans för jag tycker att de faktiskt har utvecklats lite grand men inte på det sättet jag fasade för. Att de skulle bli töntigare och mjukare på något sätt för de har de inte. Lite äldre men lika arga ännu och det tycker jag bådar gott för framtiden för gruppen. 2/7-2013

*********

ASTA KASK-HANDEN PÅ HJÄRTAT(CD-KLOAKENS ALTERNATIVA ANTIPRODUKTION KAAP002)

I have understood that they would have changed the sound a little bit in all cases according to their own but I find it hard to believe that it would be that much difference, and when I hear the first song Världens räddaste Land I become quite calm at once for the is the same melodies and choruses that we have become accustomed to when we talk Asta. They have always had their own sound and I do not think they have lost it even though we may get a little more pop tones sometimes so I definitely think that they manage to maintain their sound that has made the big and they need not be afraid of lose some old fans because I think they have actually developed a little bit but not the way I dreaded. That they would be nerdier and softer somehow for those they do not. A little older but equally angry yet and I think this bodes well for the future of the group. 2/7-2013

ASTA KASK-EN FÖR ALLA INGEN FÖR NÅN(CD-BURNING HEART BHR 211-2)

Äntligen måste jag säga. Det är inte så ofta man kanske ser framemot en skiva med en grupp som varit tyst i tjugo år. Men jag såg ju Asta Kask i somras och märkte att gruppen verkligen inte blivit tröttare utan snarare tvärtom….piggare och argare. Musiken går fort och ni som är oroliga för att de skall låta trötta kan andas ut med en gång. Jag tror nästan inte att Asta någonsin låtit tightare och har spelat fortare. De har alltid varit noga med att försöka hålla sina låtar up-to-date och inte blanda in några årtal eller namn i låtarna och på den vägen är det här också. Astas bästa skiva kanske….för fastnar bara några av låtarna här så blir detta en storsäljare…. 8/11-06

*********

ASTA KASK-EN FÖR ALLA INGEN FÖR NÅN(CD-BURNING HEART BHR 211-2)

Finally I must say. It´s not so often I look foreward so much to a record with a hroup which have been queit in twenty years. But I saw Asta Kisk this summer and I noticed that the group not have been more tired and it was the opposite way instead….more energy and more angry. The music goes fast and you who was afraid that they should sound tired could breath out now. I don´t think that Asta anytime have been sounding more tight and played faster. They have always been very interested of having their songs up-to-date and don´t mix in any names or years in their songs and in that way it is nowadays too. Astas best record maybe…because is their songs being stucked in my head so must this be a bigseller…. 8/11-06

ASTA KASK-KRAVALLSYMFONIER 78-86(2 CD BIRDNEST BIRD 156)

Riktigt bra var Asta när de spelade på svensk Punk 25 år och man kan verkligen hoppas på en fortsättning för deras låter håller bra än idag och framförallt stämmer texterna mycket bra. Här är en greatest hits eller vad man skall kalla det och man märker här hur många bra låtar de har gjort.  Ab Böna & be, Välkommen hem, TV:n Ringhals Brinner , ja listan kan göras lång med bra låtar de har gjort. Deras melodiska punk räcker och blir över till många och här får vi 31 låtar att njuta till och en hel del outgivna saker också. Några covers och andra trevliga saker. Asta Kask är och förblir ett av Sveriges bästa punkband. Finns inte en chans att skriva ner detta för den känslan som Asta förmedlar är svår att ta ifrån dem. 6/10-03

*********

ASTA KASK-KRAVALLSYMFONIER 78-86(2 CD BIRDNEST BIRD 156)

Really good was Asta when they played on Swedish Punk 25 years and you can really hope they going to go on playing for a while now because they´re really actual today too and especially their lyrics. Here´s a greatest hits or what you shall call it and you notice very soon how many good songs they have done. Ab Böna & be, Välkommen hem, TV:n Ringhals Brinner, yeah the list can be done long with how many good songs they´ve done. Their melodic punk is enough for a while and here we get 31 songs to listen to and some of them are unreleased things. Some covers and some nice things. Asta Kask is and have always been on of Swedens best punkbands. Is not chance to write them down because the feelings they gives us is difficult to take from them. 6/10-03

ASTA KASK-TILL SISTA DROPPEN(SINGEL/HÖHNIE)

Här är något att bita i för alla Asta-diggare för här en singel med outgivet material. Det är inte kanske det bästa ljudet men det är ju trevligt att höra lite ”nytt” material med Asta. Folkmelodi, Vem kan segla förutan vind, In att jag drömde tillsammans med levande Musik och Iran. Riktigt fräckt alltså.  27/3-00

*******

ASTA KASK-TILL SISTA DROPPEN(SINGEL/HÖHNIE)

Here is something for all Asta Fans who wants everything with the group, some unissued songs.It´s not the best sound on it but if you want to hear some "new" material with the group it´s fine. Folkmelodi, Vem kan segla förutan vind, Inatt jag drömde with Levande Musik och Iran. Rreally fresh  27/3-00