ASS ROCKITS-ON A MISSION(MINI-CD) Tjejerna i Ass Rockits ser tuffa ut på framsidan av skivan och bevisar också i sin musik att de är värda att tas på allvar. 9 låtar av punkig rock med små små influenser av metal är vad de här tjejerna ger oss och helt klart ett riktigt intressant band. Kan de bara variera sina låtar lite grand kan det bli riktigt bra men Paranoid är en av mina favoritlåtar och det som är Ass Rockits signum är det täta ljudet som de framställer. ….(SEX) 6/11-06

ASS ROCKITS-ON A MISSION(MINI-CD) The girls in Ass Rockits looks tough on the frontcover and they prove also in their music that they´re worth to be taken serious. 9 songs of punky rock with small small influences of metal is what these girls gives us and they´re a really interesting band. Can they vary their songs a little can they be really good and a song like Paranoid is one of my favouritesongs and that is the thing which is Ass Rockits sign, the sound they gives us….(SIX) 6/11-06