ASOCIAL-ALDRIG SOM ER(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 061)

 

Asocial är ju ett riktigt bra band som jag intervjuat och det är så skönt att höra att de bara fortsätter att spela. Att döpa en låt som följer en gammal låt är riktigt genialiskt eller vad sägs om titeln Religion Still Fucking sucks och hela skivan med sina 15 minuter och 14 sekunder är så sjukt bra. De sjunger ju mest på svenska och det uppskattar jag verkligen. Skulle det vara så konstigt att ni aldrig hört Asocial så kan jag säga er att deras sound som har mycket Discharge/Anti-Cimex etc har uppgraderats till 2021. Riktigt bra ljud och med en ilska som behövs i det här landet. Det är en underbar urladdning att lyssna till gruppen och skulle inte ni som gillar crust inte gilla det här så är det något fel. Jag tycker nog att detta är ett av de bästa släppen någonsin i svensk kängpunks historia faktiskt. Jag får så mycket energi av skivan och det är synd att det inte var några mer låtar men detta får ju mig att bara längta efter nya skivor med gruppen. KÖP FÖR Fan. Den finns inte i så många ex så skynda er! 3/11-2021


*********

ASOCIAL-ALDRIG SOM ER(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 061)

Antisocial is a really good band that I interviewed and it's so nice to hear that they just keep playing. Naming a song that follows an old song is really genius or how about the title Religion Still Fucking sucks and the whole record with its 15 minutes and 14 seconds is so sickly good. They sing the most in Swedish and I really appreciate that. Should it be so strange that you have never heard Antisocial, I can tell you that their sound that has a lot of Discharge/Anti-Cimex etc has been upgraded to 2021. Really good sound and with an anger which is needed in this country. It's just a wonderful discharge to listen to the group and if you who don't like crust don't like this, there's something wrong. I think this is probably one of the best releases ever in Swedish crust history actually. I get so much energy from the record and it's a shame there weren't any more songs but this just makes me long for new records with the group. BUY IT FOR FUCKS SAKE. It's not in so many records done, so hurry up! 3/11-2021

ASOCIAL-DÖD ÅT KAPITALISMEN(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD112)

 

Asocial är tillbaka…inte dumt alls. Med tio låtar som gör att grupper seglar upp som svenska hardcorefavoriter igen och med korta texter som verkligen berör och man behöver inte skriva Lundelllånga texter för att uppskattas. För sådan här typ av crustpunk a´la Discharge är den music som jag uppskattar mest efter 77-punken tror jag. Minns när jag första gången horde Discharge och den känslan. Den positiva känslan får jag här också fast då med svenska texter och det är inte så att jag säger att det låter som Discharge men beröringspunkter finns och det gör absolut ingenting. En av de bästa crustpunkskivor som kommit i Sverige senaste åren och kanske en av de bästa alla tider. Har ni missat Asocial så borde ni straffas på något sätt med att behöva lyssna på Benjamin Ingrosso eller något sådant. Men ni är förlåtna om ni går in på Halvfabrikats hemsida och beställer detta mästerverk.  29/8-2019


*********

ASOCIAL-DÖD ÅT KAPITALISMEN(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD112)

Asocial is back ... not bad at all. With ten songs that make groups sail again as Swedish hardcore favorites again and with short texts that really touch and you don't have to write Lundell long lyrics to be appreciated. Because this kind of crust punk a´la Discharge is the music I appreciate most after the 77 punk I think. Remember when I first heard Discharge and that feeling. I also get that positive feeling here with Swedish texts and it's not that I say it sounds like Discharge but touch points exist and it does absolutely nothing. One of the best crust punk records that has come in Sweden in recent years and perhaps one of the best of all time. If you missed Asocial, you should be punished in some way by having to listen to Benjamin Ingrosso or something like that. But you are forgiven if you go to Halvfabrikats website and order this masterpiece. 29/8-2019