ASHLEY REAKS-THIS IS PLANET GROT(CD-IRIDIAN DESIGN ID 058)

Den här gruppen gillar jag….mycket! Det är lite distad musik i punkträsket som verkligen lyckas att ta en hel del från tidig punk som Heartbreakers och lite tidig amerikansk hardcore och blandar upp den med ett modernt punksound. En låt som I´m an addict låter riktigt gammaldags i sitt sound och då tänker jag lite postpunk sådär och hela skivan riktigt lyser av närvaro och kärlek till punkrock och dess avarter och Ashley Reaks är ett riktigt intressant band. Man blandar in melodier i allt det här och det vet ni som brukar läsa Skrutt att jag är ett fan av hur hård musiken än må vara. Det känns lekfullt och om Weezer hade spelat punkrock hade det låtit så här tror jag! 7/5-2015

*******

ASHLEY REAKS-THIS IS PLANET GROT(CD-IRIDIAN DESIGN ID 058)

This group, I like ... .Very! It is a little distorted music in the punkswamp that really manages to get a lot of early punk that the Heartbreakers and some early American hardcore and mixes it up with a modern punk sound. A song that I'm an addict sounds really old-fashioned in their sound, and then I think some post-punk like that and the whole album really shines the presence and love of punk rock and its drifts and Ashley Reaks is a really interesting band. Mixing the melodies in all of this and you know who usually read Skrutt that I'm a fan of how tough the music may be. It feels playful and Weezer had played punk rock had sounded so here I think! 7/5-2015

ASHLEY REAKS-BEFOR KORESH(CD-AR 006)

Här börjar skivan på lite annat sätt och här kommer jag också på att Ashley Reaks är en person med band som heter så…inte en grupp. Lite dumt när jag redan skicka med en fråga om de är nöjda med bandets namn och det kanske inte är så mycket att välja på om man heter så här. Skillnaden mot skivan ovanför är att det börjar mer som om XTC leker fram musiken än att det är ett punkband som spelar fort. Hela skivan är här mer fylld av lekfull poppig musik än punk som det var på förra skivan och jag blir lite konfunderad. Inte så att det är dåligt för det är det inte alls men jag skulle nog vilja ha haft lite mer i This is Planet Grots stil…7/5-2015

******

ASHLEY REAKS-BEFOR KORESH(CD-AR 006)

Here begins the disc in a bit different way and here I come also to Ashley Reaks is a person with a band called so ... not a group. A little silly when I already send a question if they are satisfied with the band's name and it is perhaps not so much to choose from if one is called like this. The difference from the disc above is that it begins more like XTC play until the music than that it is a punk band that plays fast. The entire disc is here more full of playful pop of music than punk as it was on the last album and I get a little confused. Not that it is bad because it is not at all but I'd like to have had a little more in This is Planet grots style ... 7/5-2015