ASBO PEEPSHOW-BRING BACK SMOKING(MINI-CD-BAD NEWS RECORDS)

Jag hade ju hört gruppen innan på en splitskiva och då lät det bra. Fick två egna CD-singlar av gruppen. Det här är den ena och den består av fyra snabba låtar och de klockar väl in på 9 minuter ungefär och det är en ganska lekfull typ av punkrock som ASBO Peepshow ger oss. Ett väldigt udda namn och jag tycker kanske inte egentligen att bandet är så udda men lite egen stil har de i alla fall och jag tror att både grupper som AC/DC, Black Flag och helt vanlig tidig punk har inspirerat gruppen. Så det är lite rockigt sådär och det kanske ni förstår av detta. 26/1-2015

******

ASBO PEEPSHOW-BRING BACK SMOKING(MINI-CD-BAD NEWS RECORDS)

I had heard the group before on a split disk and then it sounded good. Got own two CD singles of the group. This is the one and it consists of four fast songs and they overclock well in 9 minutes or so, and it's a pretty playful kind of punk rock that ASBO Peepshow give us. A very odd name, and I think maybe not really that band is so odd but little own style, they have anyway, and I think both groups like AC / DC, Black Flag and ordinary early punk inspired the group. So it is a bit rock'n'roll like that and maybe you will understand this. 26/1-2015

ASBO PEEPSHOW-LIMITED EDITION EURO TOUR EP(MINI-CD)

Jag trodde först det var en liveskiva men det är det ju inte. Sedan står det att det skall vara fem låtar men det verkar vara sju… Den här skivan är bättre än Bring Back Smoking tycker jag. Den känns lite mer direkt i sina låtar och det jag tycker är riktigt fräckt är faktiskt soundet som de har lyckats att få till på ett speciellt sätt. Jag tycker nästan det låter lite som Erazerhead(om någon minns dem) får det är lite av samma tunna fräcka ljud. Vissa låtar går riktigt fort och jag tycker verkligen att de får till ett sounds som i alla fall jag uppskattar även om det är inte det mest välproducerade alster som gjorts genom tiderna…men punk är det i alla fall. 26/1-2015

*******

ASBO PEEPSHOW-LIMITED EDITION EURO TOUR EP(MINI-CD)

At first I thought it was a live album but it's not true. Then it says that there shall be five songs but it seems to be seven ... This album is better than Bring Back Smoking I think. It feels a bit more direct in their songs and what I think is really cool is actually sound that they have managed to bring in a special way. I almost think it sounds a bit like Erazerhead (if anyone remembers them) get there is a bit of the same thin brash sound. Some songs are going really fast and I really think they get into a sounds as anyway I appreciate even if it is not the most well-produced creations made through the ages ... but the punk is there in any case. 26/1-2015

ASBO PEEPSHOW/HOIST THE COLOURS-HAVING A FULL ENGLISH(CD-MORNING WOOD RECORDS MWR008)

Hoist the Colours är först ut på denna 8-låtars skiva och det är helt klart en grupp som jag gillar och är lite ledsen för att jag aldrig hört förr. De har säkert lyssnat på NOFX och den typen av USHC men de har gjort något eget av det och framförallt har de gjort riktigt bra melodier av allt det där och de fyra låtarna är alla potentiella punkhits. ASBO Peepshow kör också fyra låtar och deras skalåt Facebook Envy är en höjdare…och jag tänker på en grupp som Citizen Fish eller något liknande även om de spelar lite fortare när det väl blir punkrock. Riktigt välspelad snabb punkrock och det är en grupp som blir riktigt intressant att följa. Kolla in denna skiva ni kommer inte att bli besvikna. 9/1-2015

********

ASBO PEEPSHOW/HOIST THE COLOURS-HAVING A FULL ENGLISH(CD-MORNING WOOD RECORDS MWR008)

Hoist The Colours is first out on this 8-track disc and there is clearly a group that I like and am a little sad that I never heard before. They've probably listened to NOFX and that type of USHC but they have done something own it and above all they have done really good melodies of all that and the four songs are all potential punk hits. ASBO Peepshow also runs four songs and their skasong Facebook Envy is a big shot ... and I think of a group Citizen Fish or something similar although they play a little faster once it becomes punk rock. Really well played fast punk rock and it is a group which becomes really interesting. Check out this disc you will not be disappointed. 9/1-2015