ARTILLERY-FEAR OF TOMORROW(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Danska thrashbandet Artillery släppte denna debutskiva 1985 och det är ju 34 år sedan och jag har egentligen missat dem. Ljudet är lite dovt tycker jag men det är ändå en massiv upplevelse med allt ljud som finns där när Artillery sätter igång skivan. Kan tänka mig att många grupper skulle kunna bli inspirerade av dem för det känns inte så påkostat men det finns ändå en jävla massa nerv i deras musik.  Jag är lite dålig på att namedroppa band från denna genre så jag får väl nöja mig med att säga de vanliga som Metallica, Venom och den typen av 80-talsband. Ganska tungt och snabbt på ett 80-talsvis när det gäller thrash. Inte så att man blir rädd som säkert blir av death metal till exempel och det är kul att lyssna till hur det ändå kunde låta på den tiden! 21/1-2019


*******

ARTILLERY-FEAR OF TOMORROW(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

Danish thrash band Artillery released this debut album in 1985 and it is 34 years ago and I have really missed them. The sound is a bit darkl I think but it is still a massive experience with all the sound that is there when Artillery sets the record. Can imagine that many groups could be inspired by them because it does not feel so expensive but there is still a fucking bunch of nerve in their music. I'm a little bad at naming band from this genre so I have to settle for saying the usual ones like Metallcica, Venom and that kind of 80s band. Pretty heavy and fast on an 80's when it comes to thrash. Not that you get scared that will certainly be of death metal for example and it is fun to listen to how it could still sound at that time! 21/1-2019

ARTILLERY-TERROR SQUAD(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

 

Denna andra skiva med danska Artillery är kanske lite mer välspelad eller framförallt har den bättre ljud tycker jag och jag gillar verkligen deras snabba musik för den här typen av metal som kallas thrash så klart är en trevlig form av metal anser jag och helt klart den bästa av alla stilar inom metallen tycker jag. Det är väl för att man kommer från punken själv och gillar lite fart och ibland tror jag nog en del av thrashbanden också lyssnat på punk och hardcore innan de gått över till denna typ av musik. Solot på In the Trash är kul tycker jag för det låter inte som om det är världen bästa gitarrist och att han nog vill mer än han klara av men det är charmigt och framförallt ganska bra snabb thrashmusik! 21/1-2019


*******

ARTILLERY-TERROR SQUAD(CD-DISSONANCE PRODUCTIONS)

This second album with Danish Artillery is perhaps a little more well-played or, above all, has the better sound I think and I really like their fast music for this kind of metal called thrash so clearly is a nice form of metal I think and clearly the best of all styles within the metal I think. It's good for you to come from the punk yourself and like some speed and sometimes I think some of the thrash bands also listened to punk and hardcore before they switched over to this type of music. The solo on In the Trash is fun I think it doesn't sound like it is the worlds best guitarist and that he probably wants more than he can handle but it is charming and above all pretty good fast thrash music! 21/1-2019