ARRAYAN PATH-IRA IMPERIUM(CD-PITCH BLACK RECORDS PBR010)

Jag tycker gruppen är mycket bättre än på förra skivan och de har framförallt ett tyngre ljud eller också så är det så att jag kanske uppskattar denna typ av powermetal bättre just idag. Skitsamma egentligen för jag måste säga att jag uppskattar musiken mycket och det är kanske sådär lite lagom tufft men helt klart är det välspelad metal som är grejen för detta band i alla fall. Jag kan ju tänka mig att ni som gillar Hammerfall, Europé och den typen av band skulle uppskatta detta fast med lite tuffare tongångar. 11/4-2012

*******

ARRAYAN PATH-IRA IMPERIUM(CD-PITCH BLACK RECORDS PBR010)

I think that the group is much better than on the last record and they have an heavier sound so I do appreciate this type of powermetal better just today, so can it be. It shit the same because I appreciate the music much and it´s a little bit tough but it´s very wellplayed metal which is the thing for this band anyway. I can imagine that you who likes Hammerfall, Europe and that type of band but want a little bit harder would like this band a lot. 11/4-2012

ARRAYAN PATH-TERRA INCOGNITA(CD-PITCH BLACKPBR 005)

En väldigt melodisk inledning följs av en likaledes melodisk metal i sann powermetalanda men det finns en hel del influenser från 70-tals metal också tycker jag. Det känns lite som om detta är den typ av metal som jag är uppväxt med men som jag ratade eftersom punken kom…. Men jag kan verkligen uppskatta denna stil just nu och jag tycker att musikerna verkar vara riktigt skickliga…Lite Manowar kanske som jag minns hur dem låt…kanske ingen skiva som kommer att vara på varje dag men OK metal. 3/4-2012

******

ARRAYAN PATH-TERRA INCOGNITA(CD-PITCH BLACKPBR 005)

A very melodic intro is followed by a same melodic metal in true powermetalspirit but there´s a lot of influences from 70´s metal I think. It feels a little bit like it´s the type of metal which I grew up with but as I didn´t listened to anymore when punk was coming…But I can really appreciate this style right now and the I think that the musicans seems to be very skilful…A little bit of Manowar as I remember how they sounds..maybe not a record which will be in my CD-player every day but an OK record and metal. 3/4-2012