ARRESTED DENIAL-FREI.TAL(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 165)

Jag intervjuade denna grupp för några år sedan och då blandade de engelska titlar med tyska men nu är det övervikt av tyska. Jag är överväldigad när jag lyssnar på dem och det är ju aldrig fel med punk på tyska tycker ju jag. Det hela började nog med Toten Hosen en gång i tiden och det kan jag tänka mig att det har gjort för många tyska punkband. Här är det en typ av punk med mycket attityd och visst kan man höra till exempel Rancid men också Hosen och självklart Arrested Denial. Jag gillar melodierna mycket och låtarna blir därefter bra såklart bara på grund av detta tänk. Så ni som vill ha något nytt tyskt att sätta tänderna i och är punkare , ja då finns det inte mycket att tveka över egentligen eftersom Arrested Denial har alla goda ingredienser för att vara ett superbt bra tyskt punkband. I Nationalisten aller Länder har de till och med fått in lite blås och skatoner. 21/9-2018

********

ARRESTED DENIAL-FREI.TAL(CD-MAD BUTCHER RECORDS MBR 165)

I interviewed this group a few years ago and then they mixed English titles with German but now it's overweight by German titles. I'm overwhelmed when I listen to them and it's never wrong with punk in German, I think. It all started with Toten Hosen sometime for me and I can imagine that it has made so for many German punk bands too. Here is a kind of punk with a lot of attitude and you can hear, for example, Rancid but also Hosen and of course Arrested Denial. I like the melodies a lot and the songs will be fine after all, of course, just because of this. So you want something new German to put your teeth in and are punks, so there is not much to hesitate really because Arrested Denial has all the good ingredients for being a superbly good German punk band. In Nationalisten aller Länder have they also get in some horns and skatunes. 21/9-2018

ARRESTED DENIAL-OUR BEST RECORD SO FAR(CD-MAD BUTCHER MBR 138)

Den här gruppen blandar tyska och engelska texter och det gillar jag för jag gillar tysksjungen punk och hade kanske ännu hellre sett att hela skivan varit tysksjungen…Jag blir väldigt glatt överraskad av den här gruppens musik och jag får lite Asta Kask-feeling på något sätt tillsammans med USHC-influenser och plussa till lite Sator så är det gruppen i ett nötskal och då förstår ni att det är en hel del melodier i deras musik och det är bland det bästa jag hört hittills i år. Precis i min smak och jag kan inte säga att det låter som något annat förutom att jag måste säga att detta är otroligt bra och jag är nästan säker på att denna skiva finns med i slutet av året när vi räknar ihop det bästa på detta musikår. Lite folkpunkstil i Shade får vi också men vad som slår mig är att vi har 13 punkhits här. 8/4-2013

********

ARRESTED DENIAL-OUR BEST RECORD SO FAR(CD-MAD BUTCHER MBR 138)

This group mixes English and German lyrics, and I like that because I like German-sung punk and had perhaps even happier if the disc had been a German sung one ... I will be very pleasantly surprised by this group's music, and I get some Asta Kask-feeling somehow with USHC-influences and put some little Sator into it, it is the group in a nutshell, and then you will understand that there are a lot of melodies in their music and it is among the best I've heard so far this year. Just to my taste and I can not say that it sounds like any other except that I have to say this is incredibly good and I am almost sure that this disc is included at the end of the year when we count together the best in this musicyear.  Some folk punk style in the Shade, do we get too but what strikes me is that we have 13 punkhits here. 8/4-2013