ARMY RISING-IMPENDING CHAOS(CD-RISING RECORDS/GORDEON)

Deras musik känns ganska svår att beskriva faktiskt men visst har de lyssnat en hel del på tidiga Megadeth, Metallica och kanske en del hardcore också genom tiderna och på detta sätt fått till denna stil. Jag gillar att de varierar sin stil mellan snabba partier och tunga partier och jag tycker och tror att Army Rising är på de stora scenerna och delar den med grupper som Testament, Anthrax och Slayer för det skulle de vara värda även om de inte är riktigt färdiga ännu kanske men deras tuffa riff skulle passa på de scenerna tycker jag i alla fall. 18/10-2011

*******

ARMY RISING-IMPENDING CHAOS(CD-RISING RECORDS/GORDEON)

Their music it´s a little bit hard to describe actually but they have listened a whole lot on early Megadth, Metallica and maybe some hardcore through the times and in that way get this musicstyle. I like that they varies their style between the fast parts and the heavy parts and I think and I believe that Army Rising is on the big stages and share the scene with groups like Testament, Anthrax and Slayer because they should be worth that even if they´re not really ready yet so do I think that their tough riffs would suit well into those scene I think. 18/10-2011