ARMAGEDOM-10 MIL ANOS DE TERROR(LP-INSANE SOCIETY)

Denna LP kom ut 2013…  Brasilianska på ett tjeckiskt bolag. Det brukar låta bra om denna grupp och så också denna gång. Det känns som om de har lyssnat en hel del på finska och svenska hardcoregrupper en del innan de gjorde denna skiva. Då menar jag tidiga sådana såklart och visst låter det bra tycker jag. Korta snabba och snärtiga låtar som har en sångare som låter tufft men man hör vad han sjunger även om det är på portugisiska såklart. Det aggressiva störs inte av att det i allt detta faktiskt finns en hel del melodier i musiken trots det tuffa tempot och stilen. Jag tror helt klart att fans av hardcore från tidigt 80-tal kommer att älska detta. 17/11-2015

********

ARMAGEDOM-10 MIL ANOS DE TERROR(LP-INSANE SOCIETY)

This LP was released in 2013. Brazilians on a Czech company. It usually sound good about this group and so this time too. It feels as if they've been listening to a lot in Finnish and Swedish hardcore groups before they made this album. I mean early ones of course, and it sounds good I think. Short quick and catchy songs with a singer who sounds tough but you hear what he sings though it is in Portuguese, of course. The aggressive is not disturbed by the fact that all this actually is a lot of melodies in the music despite the tough tempo and style. I believe quite clear that fans of hardcore from the early 80's will love this. 17/11-2015

ARMAGEDOM-SEM ESPERANCA(CD-ABSURD RECORDS)

2008 var året då denna skiva såg ljuset första gången…Det är en ganska rå skiva i hardcorens tecken som vi bjuds och jag gillar deras desperata sångare för han ger verkligen musiken en dimension högre än många andra grupper. Skivan har ett sound i det stora hela som faktiskt är riktigt fräckt. Inte perfekt ljud på något sätt men jag tycker nog att grupper som spelar denna typ av blandning mellan hardcore och grindcore nog skall ha ett sound som detta ljudmässigt. Jag skulle nog vilja kalla det mästerligt…just ljudet på det här alltså. Att det finns så många arga grupper i världen egentligen är ju inte så konstigt egentligen för världen är ju inte rättvis på något sätt och det är tur att en del grupper i samhället försöker stå upp mot orättvisan. 17/11-2015

*******

ARMAGEDOM-SEM ESPERANCA(CD-ABSURD RECORDS)

2008 was the year that this disc saw the light for the first time ... It's a pretty raw record in the sign of hardcore that we are offered and I like their desperate singer he really gives the music a dimension higher than many other groups. The album has a sound on the whole is actually really cool. Not aperfect sound in any way but I do think suits groups that play this kind of mix between hardcore and grindcore enough to have a sound that this sonically. I'd like to call it masterfully ... just the sound of this then. There are so many angry groups in the world really is not that surprising really for the world's not fair in any way and it is fortunate that some groups in society are trying to stand up against injustice. 17/11-2015

ARMAGEDOM- Ganância Irracional Extinção Inevitável EP(SINGEL)

Denna singel kom ut 2013 och är en skiva fylld med eller rättare sagt innehåller några låtar som en singel oftast gör och inledningsvis är de ten ganska lugn sak eller rättare sagt lugn är väl fel ord men det är en långsam och tuff låt som jag verkligen gillar. Mittemellan hardcore och metal tycker jag att gruppen parkerar. Men efter hand går det fortare och fortare och jag tror att ni som är inne på tuff hardcore och ni vet den typen av tuff musik som ligger på gränsen till grindcore kommer att gilla denna grupp.  17/11-2015

*******

ARMAGEDOM- Ganância Irracional Extinção Inevitável EP(SINGEL)

This single came out in 2013 and is a record filled with or rather contains some songs as a single usually does and initially are the ten fairly quiet thing, or rather peaceful is well wrong word, but it is a slow and tough song that I really like . In between hardcore and metal, I think the group Park. But gradually go faster and faster and I think that you are inside the tough hardcore and you know the kind of tough music that is on the verge of grindcore'll like this group. 17/11-2015

ARMAGEDOM-SILENCIO FUNEBRE(LP)-

Denna skiva kom ut 1986 och de här brasilianarna håller tydligen på ännu eller jag vet inte vad man skall tro när man läser deras hemsida. Musiken är primitiv hardcore men den görs på ett sådan sätt så man hör att den är fylld av kärlek och känsla för musiken. Arga verkar de helt klart och jag kan tänka mig att de är det. 14 låtar fyllda av tuff musik som bara en hardcorefanatiker kan ta till sig för jag tror de kan vara lite "svåra" att digga för en som annars bara gillar Bad Religion och Green Day och anser sig gilla punk i och med detta. För eftersom musiken inte är välspelad men ändå känslofylld så blir det annorlunda.19/7-03

*******

ARMAGEDOM-SILENCIO FUNEBRE(LP)

This record came out 1986 and these brazilians is still doing music or what shall i thinlk when I read their webiste. The music is primitive hardcore but it is done in that way that you hear that is filled with love and spirit for the music. They seems to be really angry and I can Imagine that they´re really angry. 14 songs which is filled with tough music which only a hardcorefan can take to their hearts because I think thay can be a little bit hard to like for people who like Bad religion and Green Day and say that they love punk because of these groups.  Because the music isn´t so wellplayed precisly but the group really love the things they do so the music is really different that way. 19/7-03