ARKHON INFAUSTUS-PERDITION INSANABILIS(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 159) Vilken urladdning detta var då. Arkhon Infaustus spelar snabbt som fan när de sätter igång och helt klart är att det är ett uppvaknande man får, om än brutalt. Ute lyser solen just nu men när den här gruppen spelar går nog solen ned. De 9 låtarna är en uppvisning i brutal grind/death/black metal och man får inte vara svag i nerverna om denna grupps musik skall vara något att ta till sig.  Jag gillar när musiken går till på detta vis för man behöver i alla fall en urladdning varje dag och det har jag fått nu.(SEX)  3/9-04

ARKHON INFAUSTUS-PERDITION INSANABILIS(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 159) What a discharge this was then. Arkhon Infaustus plays fast as hell when they´re going on and really clear is that I woke up, but very brutally. On the outside the sun is shining but right now when the group plays the sun goes down I can think. The 9 songs is a show in brutal grind/death/black metal and you can´t be weak in your nerves if this groups music shall be something to take to your heart. I like it when the music is this way because you need at least one discharge a day and that I have got now.(SIX) 3/9-04

ARKHON INFAUSTUS-FIFTH CATALYST(CD-OSMOSE OPCD 140/VME) Ojojoj det har var rått, snabb deathmetal men det mest störande på denna skiva är att det är en bränd kopia från skivbolaget och det är ett störande ljud i bakgrunden hela tiden. Arkhon är bland det råaste jag hört annars i denna genre och man måste vara fit for fight för att klara av detta. Det blir nästan lite för mycket för mig för att jag skall klara en hel skiva men att slå huvudet i väggen några låtar går väl.(FEM) 2/4-03

ARKHON INFAUSTUS-FIFTH CATALYST(CD-OSMOSE OPCD 140/VME) Wowwow this was raw, fast deathmetal but the most distrubing on this record is this a a burned copy from the record label and it´s a disturbing sound in the background all the time. Arkohon is one of the rawest I have heard in this style for a long time and you must be fit for fight to manage a whole record with this group. It´s almost too much with a whole record but to hit my head against the wall for some songs I can manage(FIVE) 2/4-03