ARCTIC FLOWERS-WEAVER(CD)

Med ett namn som Arctic Flowers så är det nästan omöjligt att inte tänka indiemusik men vi får väl se vad det blir..Det är lite svårt att beskriva men visst finns här indie men då är det ganska uppblandat med punk och lite goth och framförallt new wave som det lät på 80-talet i punkens efterdyningar. Alex som sjunger påminner mig lite grand om Siouxsie Sioux och på samma gång som Beki Bondage och då kan ni tänka er att hon låter fräckt! Musikaliskt är det väldigt larmigt och om jag skall jämföra musikaliskt så blir det faktiskt med svenska Bob Hund för det känns sådär febrigt som bara de kan göra. Så det är en upplevelse som måste upplevas själv tror jag för att försöka förklara denna musik är svårt. 7/1-2015

*******

ARCTIC FLOWERS-WEAVER(CD)

With a name like Arctic Flowers so it is almost impossible not to think indie music but we'll see what it become..it is a bit hard to describe but it sure is this indie but then it is quite mixed with punk and a little goth and especially new wave as it sounded in the 80s in the aftermath of punk. Alex singing reminds me a little bit about Siouxsie Sioux and at the same time as Beki Bondage and then you can imagine that she sounds cheeky! Musically, it's very larming and if I shall compare musically so it will actually be the Swedish Bob Hund because it feels so so feverish that only they can do. So it is an experience that must be experienced myself, I believe in trying to explain this music is difficult. 7/1-2015