ARCH RIVALS-ONE MORE ROUND(CD/LP-RANDALE RECORDS RAN 215)

 

Randale släpper sina skivor på vinyl också men tacksamt nog har jag fått dem på CD som ändå är formatet som är lättare att skicka och som jag gillar mest tråkig som jag är. ARCH Rivals har jag aldrig hört men det är en grupp som gör mig riktigt glad. Det är inte på något vis att de gör någonting nytt men deras sound är en trevlig sak i gammal tidig Oi-anda och jag tänker nog mest på grupper som Angelic Upstarts och jag tror det beror en del på sångarens röst som jag tycker om Mensis uppkäftiga röst och det är något liknande här. Det är typiska låtar när vi snackar Oi med refränger som är lätta att sjunga eller skråla med i och det är ju på detta vis man vill ha denna typ av musik eller rättare sagt i alla fall som jag vill ha sådan här musik. Inte mycket att tveka över om ni gillar traditionell Oimusik. 4/6-2016


********

ARCH RIVALS-ONE MORE ROUND(CD/LP-RANDALE RECORDS RAN 215)

Randale release their records on vinyl, too, but thankfully I have got them on CD that nevertheless is the format that is easier to send and that I like the most boring I am. Arch Rivals, I never heard but there is a group that makes me really happy. It is not in any way that they are doing something new, but their sound is a nice thing in the old early Oi-spirit and I think probably most of the groups like Angelic Upstarts and I think it is part of the singer's voice that I like Mensis cheeky voice, and it's like here. It is typical songs when we talk Oi with choruses that are easy to sing or sing along to and it's in this way, you want to have this kind of music or more accurately in all cases that I want this kind of music. In the tea much hesitation over if you like traditional Oimusic. 4/6-2016