ARCHACATHUS-DEHUMINIZER(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 058)

Den här gruppen kommer från Kanada och spelar snabb musik, så mycket vet vi innan denna skiva sätter igång. Här är det ungefär tjugo enminuterslåtar som kör över oss med sin snabba utformning. Jag har aldrig varit på en konsert med ett grindcoreband tror jag och jag undrar om man kan hålla det här tempot live. För tempo och ilska är det som kännetecknar den här gruppen med det ganska svåra namnet. Jag skulle nog råda er till att börja med något lite lugnare om ni vill träda in i grindcorevärlden för som man brukar säga "känsliga lyssnare varnas för starka scener på denna skiva". Inte mycket mer att snacka om egentligen, hårt, rått och snabbt!  3/8-2016

******
ARCHACATHUS-DEHUMINIZER(CD-EVERYDAY HATE RECORDS EDH 058)

This group comes from Canada and play fast music, that much we know before this disc starts. Here it is about twenty oneminutesongs running over us with its rapid design. I have never been to a concert with a grindcore band, I think, and I wonder if we can keep this momentum live. Because pace and anger are the characteristics of this group with the rather difficult name. I would probably advise you to start with something a little quieter if you want to enter the world of grindcore as they say "sensitive listeners warned of strong scenes on this disc." Not much more to talk about, really, hard, raw and fast! 3/8-2016