AQUA NEBULA OSCILLATOR-THIRD (CD-TEE PEE TPE 145-2P/GORDEON)

En grupp som ser ut som att vara hämtad direkt från 60-talet och med det udda namnet som de har så skulle de kunna ha varit därifrån. Bildades år 2000 och är inspirerade av skräck och kultfilmer, målare, underground litteratur och så vidare. Man förstår nästan allt detta när man hör musiken som är väldigt psykedelisk och jag blir nästan sjösjuk ibland när gitarrer och liknande virvlar omkring i smeten här. Det låter som om jag inte gillar det men hela skivan på en gång blir lite mastigt men i små bitar så är ANO riktigt fräcka och man känner nästan för att ta droger ;-) Nej, så illa är det inte och det man verkligen hör är att gruppen har tagit influenser från så många olika musikstilar. 14/6-2012

******

AQUA NEBULA OSCILLATOR-THIRD (CD-TEE PEE TPE 145-2P/GORDEON)

A group which looks like if they could have come directly from the 60´s and with the odd name they have so could they have been from there. They came together 2000 and are inspired of horror and cultmovies, underground literature, painters etc. You can almost understand that when you hear the music which is very psychedelic and I almost become seasick when guitars and similar things goes on. It sounds like if I don´t like this but the whole record is maybe too much in the same time but in small pieces so is ANO really cool and you almost think of taking drugs ;-) No, so bad isn´t it and the thing you really can hear here is that they have taken influences from many different musicstyles. 14/6-2012