APPENDIX-EXTRANEUS(CD-PROPGANDA PRO 2126)

Jag hade ett helt gäng vinylskivor med Appendix och jag var kanske inte så inne på finsk punk på den tiden men jag har ju blivit äldre och tuffare nu så finsk hardcore is the shit for me.  Jag trodde att detta var en liveskiva men det var det ju inte och det jag i och för sig  glad att det inte var. Men hardcoren(i alla fall den där råa som jag hade för mig att de spelade) är borta och nu handlar det om väldigt välspelad tuff punk med små metalinfluenser som är grejen för Appendix och det är mer än okej för min del. För det är väldigt tät musik som de spelar och på något sätt tappar jag nästan andan när jag lyssnar på dem för det är så mycket ljud hela tiden och det finska språket kör över mig på ett positivt sätt. Så de har verkligen utvecklat sitt sätt att spela punk men det är verkligen musik som berör och det finska språket är perfekt till tuff punkrock. 29/10-2014

*******

APPENDIX-EXTRANEUS(CD-PROPGANDA PRO 2126)

I had a whole bunch of vinyl records with Appendix and I was perhaps not so inside the Finnish punk at the time, but I've gotten older and tougher now so Finnish hardcore is the shit for me. I thought this was a live album, but it was not like that and that I se glad it was not. But hardcore (in all cases where the raw I had me that they played) are gone and now it's about a very well played tough punk with small metal influences that is the thing Appendix and it is more than okay for me. Because it is very dense music that they play and somehow I lose almost breath when I listen to them because it's so much noise all the time, and the Finnish language run over me in a positive way. So they've really developed the way they play punk but it's really the music that touches and the Finnish language is perfect for tough punk rock. 29/10-2014