APATHETICS-SYSTEMATIC HYPOCRISY(CD)

Progressiv funk står det att gruppen spelar på deras My Space-sida och jag vet inte riktigt. De spelar väl mer den musiken som jag hade hoppats på. Punk eller rättare sagt lite ska aktig punk med hardcoreinfluenser ibland  eller ganska mycket egentligen och det känns faktiskt lite annorlunda när jag lyssnar på den här gruppen. Visst kan man kan säga Citizen Fish eller något sådant men jag vet inte riktigt vad jag skall säga..rätt okej är det i alla fall även om jag inte är riktigt nöjd med ljudet på den här skivan. 30/4-2010

******

APATHETICS-SYSTEMATIC HYPOCRISY(CD)

Progressive funk it´s written on the groups My space site that they plays but I don´t really know. They plays more the music I was hoping that they should. Punk or more right said some skastyled punk with hardcoreinfluences or maybe really much sometimes and it feels a little bit different to listen to this group actually. Sure we can say Citizen Fish or something similar but I don´t really what to say…really Ok is it anyway even if I´m not so satisfied with the sound quality on the record. 30/4-2010