ANZAHLUNG-WHAT YOU THINK IS ALL YOÚVE GOT8LP-FOAD MUSICK FOAD 2204LP)

Denna grå vinyl ger oss ett band som heter Anzahlung och det verkar som om det bara är två medlemmar i gruppen. Med låttitlar som Have you any ha ha ha? Too famous och Can´t take it with you så ger de oss sammanlagt 12 låtar. Detta väntade jag mig inte riktigt. Någon slags technoliknande med drag av Rammstein, Prodigy och Blue For Two och Cortex. Fräckt som fan är det i alla fall när jag efter ett tag har vänt mig vid det dansanta och hårda ljudet. Tänker på Yello också ibland och den här skivan är ju snart kultförklarad hos mig i alla fall. Sätt på den högt och låt rytmerna slå ner dig för detta är det mest udda och bra jag hört på länge. Punkigt på ett ickepunkmusikaktigt sätt men hela inställningen känns punkig och jag tycker att den här gruppen borde ha så mycket mer spelningar på Spotify än den har och framförallt ska ni köpa skivan tycker jag! 27/1-2024


*******

ANZAHLUNG-WHAT YOU THINK IS ALL YOÚVE GOT8LP-FOAD MUSICK FOAD 2204LP)

 

This grey vinyl gives us a band called Anzahlung and it seems like there are only two members in the group. With song titles like Have you any ha ha ha? Too famous and Can ́t take it with you so do they give us a total of 12 songs. I didn't really expect this. Some kind of techno-like with influences from Rammstein, Prodigy and Blue For Two and Cortex. Cool as hell is it anyway when I after a while have gotten used to the dancing and hard sound. I think about Yello sometimes and this record is soon cult declared with me anyway. Put it on loud and let the rhythms knock you down because this is the most odd and good thing I've heard in a long time. Punky in a non-punk music-like way but the whole attitude feels punky and I think that this group should have so much more plays on Spotify than it has and above all you should buy the record I think! 27/1-2024