ANYTHING AFTER-PROMO CD(MINI-CD) Är det någon som minns Jesus and Mary Chain???? Det gör i alla fall Anything After känns det som. Deras musik är som en fortsättning på Jesus tidiga plattor och det är ganska fräckt faktiskt och jag känner mig tvungen att sätta på någon av deras tidiga plattor. 5 låtar fyllda av stämningsfylld musik är det i alla fall och helt klart är att gruppen har en framtid bland indieungarna. Mycket ljud och gnissel bland gitarrerna men det gillar jag skarpt….Kolla in gruppen om ni inte vill ha det vanliga soundet…(SJU) 17/11-06

ANYTHING AFTER-PROMO CD(MINI-CD) Is it someone who remembers Jesus and Mary Chain???? That does anyway Anything After it feels like. Their music is like a continuing on jesus early records and it's really cool actually and I feel forced to put on their early records and listen to them too. 5 songs filled with really good music is it anyway and really obvious is that this group have a future among indiekids. Much sound and the guitars is screaming but I like sharply….Check this group out if you don´t want to have the usual sound….(SEVEN) 17/11-06