ANVIL-POUNDING THE PAVEMENT(CD-SPV 285030/BORDER)

 

Anvil är tillbaka igen med ett riktigt bra album. Jag får nästan lite Lemmyfeeling i Lips sång ibland och det tycker jag är en komplimang. Ganska tung musik på samma gång som det känns som om de hittat refränger att sjunga med i och därmed sagt att de har lyckats riktigt bra med den här skivan. Det fortsätter på detta vis och jag tycker att Anvil blivit så mycket bättre och jag tycker att deras musik verkligen ger mig något. Snabb metal som jag gillar och med en sångare som levererar och med snabb metal som ackompanjemang så blir det inte så mycket bättre i thrashmetallväg tycker jag och när de fått in spår av powermetal så varför inte. Köp om du gillar tuff metal! 8/1-2018


*******

ANVIL-POUNDING THE PAVEMENT(CD-SPV 285030/BORDER)

Anvil is back again with a really good album. I'm getting some Lemmyfeeling in Lips vocals sometimes and I think it's a compliment. Pretty heavy music at the same time as it feels as if they found refrains to sing along in and thus said they have been doing really well with this album. It continues in this way and I think Anvil has become so much better and I think their music really gives me something. Fast metal that I like and with a singer that delivers and with fast metal as accompaniment, it will not be much better in the thrash metal style, and when they got traces of powermetal, why not. Buy if you like tough metal! 8/1-2018

ANVIL-ANVIL IS ANVIL(CD-SPV 268682/BORDER)

 

Ända sedan jag såg den underbara dokumentären om Anvil så har jag tänkt att jag skulle införskaffa varje skiva med gruppen men jag har bara hunnit med en. Då tänkte jag det mest för att jag tyckte synd om dem på något sätt. Jag gillar deras hårdrock på något sätt för det känns som om de har lite distans till det de gör och att de har riktigt roligt när de spelar. Man kan ju blanda AC/DC riff med Manowar metal och ändå komma undan med det för det tycker jag nog att Anvil gör. I alla fall i inledande pirataktiga Daggers and Rum som nog kan bli en riktig hitlåt. Bra allsångslåt blir den i alla fall. Sedan tycker jag nog att det finns influenser från många olika håll men i det stora hela så håller Anvil sin stil och jag tycker de är riktigt underhållande. Det som slår mig mest är att de nästan uteslutande har låtar som är lätta att sjunga med i och det gillar jag! 28/1-2016

*******

ANVIL-ANVIL IS ANVIL(CD-SPV 268682/BORDER)

Ever since I saw the wonderful documentary about Anvil, I have thought that I would acquire each record with the group but I have only had bought one. Then I thought it mostly because I felt sorry for them in any way. I like their heavy metal in any way because it feels as if they have some distance to what they do and they have really fun when they play. You can mix AC / DC riffs with Manowar metal and still get away with it because I think Anvil does that. In all cases, the initial pirate-like Daggers and rooms that can probably be a real hit. Good singalongsong is it anyway. Then I think probably that there are influences from many different directions, but on the whole, so do  Anvil keep their style and I think they are really entertaining. What strikes me most is that they almost all songs are easy to sing along with and I love that! 28/1-2016