ANTI SOCIAL REJECTS-NEVER GONNA DRINK AGAIN(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 046)

 

Att aldrig dricka mer igen, så känns det ju ibland när det har blivit för mycket. Det jag verkligen gillar på den här skivan är att de har gjort mer låtar på norska. De har inledningsvis också fått till ett ännu snabbare sound och jag gillar att sången ligger så långt fram i ljudbilden. Kanske mer punk på den här skivan och jag gillar verkligen deras sound för norsk punk har ju en del att leva upp till med grupper som Svart Framtid, Stengte Dörer och So Much hate för att nämna några. Skivan är verkligen av den typen som man vill sätta på om och om igen och gillar ni engelsk punk och blandar lite olika stilar av hardcore och punk så kommer ni att älska även denna grupp…det lovar jag er. Snygg spygrön vinyl är det också och jag hoppas verkligen att många av er köper skivan för ni kommer att ångra er om ni inte gör det för det finns inte många ex av denna skiva kvar. Så vill ni visa att ni är riktiga punkare så måste ni äga denna skiva och jag är otroligt glad att jag fick chansen att ha denna i min skivsamling! Den kommer att slitas ut under trycket av min nål på min vinylspelare…..10/2-2023


********

ANTI SOCIAL REJECTS-NEVER GONNA DRINK AGAIN(LP-FUCKING NORTH POLE RECORDS FNPR 046)

 

To never drink again, that's how it feels sometimes when it's become too much. What I really like on this record is that they've done more songs in Norwegian. They have also initially got an even faster sound and I like that the vocals are so far ahead in the soundscape. Maybe more punk on this record and I really like their sound because Norwegian punk has some to live up to with groups like Svart Framtid, Stengte Dörer and So Much hate to name a few. The album is really of the type that you want to put on over and over again and if you like English punk and mix some different styles of hardcore and punk, you will love this group as well... I promise you that. Nice puke green vinyl it is too and I really hope that many of you buy the record because you will regret it if you don't because there are not many copies of this record left. So if you want to show that you are real punks, you must own this record and I am incredibly happy that I got the chance to have this in my record collection! It will wear out under the pressure of my needle on my turntable.....10/2-2023

ANTI SOCIAL REJECTS-PROCRASTINATION(LP-SOCIAL RECORDS ASR 313)

 

ASR kommer från Oslo i Norge. Riktigt bra namn på en grupp och en jävligt bra grupp också. Denna skiva från 2019 är en av två LP de har gjort. Jag tycker kanske att de har en mer engelsk stil än amerikansk hardcore på denna skiva. De låter riktigt förbannade och det gilalr jag och ibland tycker jag att det synd att de inte sjunger mer på norska men på samma gång gör det faktiskt ingenting. För jag gillar verkligen det desperata soundet som de ger oss. Jag trodde inte norrmän kunde låta så här arga 😉 Det är inte bara hardcore på skivan för en låt som Crawling är nog mer punkrock är hardcore och då tänker jag UK82-stil på något sätt. Skitsamma vad jag ska kalla musiken utan jag tycker nog att det räcker att jag säger att detta ä ren riktigt hård och framförallt riktigt bra hardcore/punkskiva som jag tycker att alla skka investera i och det ska bli riktigt kul att höra skivan ovan nu. 10/2-2023


********

ANTI SOCIAL REJECTS-PROCRASTINATION(LP-SOCIAL RECORDS ASR 313)

 

ASR comes from Oslo, Norway. Really good name for a group and a damn good group too. This 2019 record is one of two LPs they have made. I think maybe they have a more English style than American hardcore on this record. They sound really angry and that's what I think and sometimes I think it's a shame they don't sing more in Norwegian but at the same time it doesn't actually do anything. Because I really like the desperate sound that they give us. I didn't think Norwegians could sound this angry 😉 It's not just hardcore on the record because a song like Crawling is probably more punk rock is hardcore and then I'm thinking UK82 style somehow. what I'm going to call the music but I think it's enough that I say that this is really hard and above all really good hardcore / punk record that I think everyone should invest in and it will be really fun to hear the record above now. 10/2-2023