ANTISOCIALI-HOMO SAPIES-HOMO KILLER(MINI-CD) Italiensk punk blir bara bättre och bättre hela . Den här gruppen spelar snabbt och rått men de har en stil som är melodisk som bara den. 8 låtar som verkligen berör mig och jag gillar verkligen gruppen. Jag sätter på skivan igen för jag vill höra det igen. Jag skulle bara vilja veta bättre vad texterna handlar om så man vet vad man lyssnar på. Men det viktiga just denna dag känns att man vet att musiken är bra och snabb för det är den ju och punkrocken skvalar runt i mina öron.(ÅTTA) 19/2-07

ANTISOCIALI-HOMO SAPIES-HOMO KILLER(MINI-CD) Italian punk becomes better and better. This group plays fast and raw but they have a style which is melodic as hell. 8 songs which really touches me and I really like the group. I put on the record again because I want to hear some more. I would like to know what the lyrics are about so you know what you listen to. But the most important this day is to know that the music is good and fast because that it is and the punkrock goes around in my head.(EIGHT) 19/2-07