ANTI SILENTIUM-SPLITTER(CD- PLAYWOOD PRODUCTIONS PLAYCD 08/9)

Den här gruppen härjade tydligen i slutet av 70-talet fram till mitten av 80-talet och bytte även namn till 5:e kolonn och det är ett band som jag aldrig har hört talas om innan. De skulle tydligen spela punk men jag vet inte om detta skall kallas punk egentligen. Det är mer någon slags postpunk eller liknande musik och jag tänker ibland på tidiga Cure när de lät i och för sig lite punkigare men basen i några av låtarna påminner mig om dem. Dödens väntrum har fått lite reggaetakter i sig och det är faktiskt enda låten som klockar in under tre minuter. Men som tidsdokument är sådana här skivor ovärderliga. 18/5-2011

******

ANTI SILENTIUM-SPLITTER(CD- PLAYWOOD PRODUCTIONS PLAYCD 08/9)

This group was active in the end of the 70´s and until the middle of the 80´s and they changed their name to 5:e Kolonn and that´s a band which I never have heard about before. They should play some sort of punk but I don´t know if this should be called punkrock. It´s more some sort of postpunk or similar music and I think sometimes about early Cure when they sounded a little bit punkier but the bass in some of the songs reminds me about them. Dödens väntrum have got some reggaetunes in the music and it´s actually the only song which clocks in under three minutes. But as a timedocument so is records like this wonderful. 18/5-2011