ANTI-PSYCHOTICS-FULLY MEDICATED(CD-THORAZINE BUFFET RECORDS)

Jag fick en skiva tidigare med gruppen och nu kommer deras andra.  Det är en helt Ok skiva fylld av ganska stökig punkrock. Kanske inte den mest välspelade skivan i världen men ändå helt Ok med sina körer och ganska bra melodier.  De 17 låtarna känns som en bra fredagsunderhållning när man vill värma upp för kvällen. Jag skulle nog kunna säga att de lyssnat både på Dead Boys och Ramones och lägg till detta lite Social Distortion och GG Allin… förstår ni ungefär hur det låter då? Jag gillar ju att beskriva musiken mer än att klanka ner på den och denna grupp gör musik som känns rätt att beskriva på detta vis och jag hoppas att det hjälper er något. Så vill ni ha lite stök men ändå melodier så tror jag att Anti-Psychotics skulle passa er bra! 6/2-2015

******

ANTI-PSYCHOTICS-FULLY MEDICATED(CD-THORAZINE BUFFET RECORDS)

I got a disc before with the group and now a second one. It's a totally Ok album full of pretty messy punk rock. Perhaps not the most well-played album in the world but still perfectly OK with their choirs and pretty good melodies. The 17 songs feels like a good Friday entertainment when you want to warm up for the evening. I would probably say that they listened to both the Dead Boys and the Ramones and add this little Social Distortion and GG Allin ... do you understand about how it sounds then? I do like to describe the music more than the carp down on it and this group makes music that feels right to describe in this way and I hope it helps you something. So do you have a little mess but still melodies, I think that Anti-psychotics would suit you well! 6/2-2015

ANTI-PSYCHOTICS-302D(CD)

Tittar man på omslaget så känns det vid första anblicken so matt detta kommer att bli en skiva fylld av upptåg….Men när väl musiken kommer på så har jag glömt deras omslag och fokuserar på musiken. Det är musik som har mycket gemensamt med grupper som Cockney Rejects, Anti-Nowhere League och lite tuffare saker och ni förstår ungefär hur jag menar…hoppas jag. Det är låtar som man kan sjunga och skråla med i.  helt OK punkrock alltså och jag tror säkert at skivan kommer att komma på några gånger till och deras musik Oftast är musiken väldigt charmig och snabb och jag kapitulerar faktiskt ganska fort och tycker nog att den här gruppen har förtjänat en plats på punkscenen på egna meriter. 17/10-2014

*******

ANTI-PSYCHOTICS-302D(CD)

Looking at the cover, it feels at first glance as this will be an album full of antics ... but once the music comes on, I've forgotten their cover and focus on the music. It is music that has much in common with groups like Cockney Rejects, Anti-Nowhere League and tougher things and you understand about what I mean ... I hope. There are songs that you can sing, and sing along to. Absolutely fine punk rock then and I'm sure at the disc will come in a few times and their music Usually, the music is very charming and quick and I surrender actually pretty fast and seems to me that the this group has earned a spot on the punk scene on their own merits. 17/10-2014