ANTI-PASTI-RISE UP(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

En ny skiva med Anti-Pasti kanske jag inte hade tänkt mig precis men denna skiva var precis vad jag behövde idag för det har varit en jävlig dag och Anti-Pasti hjälper upp mitt humör en hel del med denna skiva. Jag trodde kanske att de här killarna(gubbarna) hade blivit trötta men så var verkligen inte fallet för de lyckas verkligen med att hålla högt tempo i musiken och de lyckas också låta riktigt förbannade ännu. Man kan inte tro att de har varit borta så länge och här låter det väldigt piggt och absolut inte som om några gamla gubbar som försöker göra comeback. En mycket ärlig skiva och framförallt en riktigt bra sådan och jag tror att den har allamöjligheter at bli en av årets punkskivor och deras tempo är ypperligt och jag upphör inte att förvånas över att de låter så bra som de gör... 26/7-2016


*********

ANTI-PASTI-RISE UP(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

A new disc with Anti-Pasti maybe I had not imagined just, but this album was just what I needed today it has been a hellish day, and  Anti-Pasti help up my mood a lot with this album. I thought maybe these guys (the old guys) had become tired, but it was certainly not the case for the manages really to keep the high tempo of the music and also manage to sound really angry still. One can not believe that they have been gone for so long and this sounds very spirited and certainly not that of a few old men who ftries make a comeback. A very honest album, and above all, a really good one and I think it has every chance at becoming one of the year's punk records and their pace is excellent and I do not cease to be surprised that they sound as good as they do ... 26/7- 2016

ANTI-PASTI-THE LAST CALL(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

 

Den här skivan har ju många år på nacken och jag har den sedan gammalt men denna gång har den begåvats med ett gäng extralåtar varav de flesta är live-låtar. Jag älskade gruppen då för 35 år sedan och jag älskar skivan ännu. Den har hållit bra tycker jag och med låtar som No Government, Call the Army, 1980 och I wanna be your dog är det svårt att misslyckas. Jag tror säkert en hel del av dagens punkband har influerats av denna skiva och det som jag tycker är synd är att Anti-Pasti aldrig fick det stora genombrottet och den cred de skulle haft redan då och de fick stå lite i skuggan av större band som UK Subs, Exploited, GBH etc. Deras musik kanske inte var lika hård, lika snabb men bra punk är det i alla fall.! 31/3-2016


*********

ANTI-PASTI-THE LAST CALL(CD-WESTWORLD RECORDINGS)

This disc has the many years old and I have it since old but this time it has been endowed with a bunch of extra songs which most of which are live songs. I loved the group 35 years ago and I love the album yet. It has kept the faith and sound good I think, and with songs like No Government, Call the Army, 1980 and I wanna be your dog, it is difficult to fail. I'm sure that a lot of today's punk bands have been influenced by this record and what I think is a shame is that the Anti-Pasti never got the big breakthrough and the cred they should have back then, and they were allowed to stand in the shadow of larger bands UK Subs, Exploited, GBH, etc. Their music might not be as hard, as fast but good punk is it anyway.! 31/3-2016

ANTI-PASTI-THE LAST CALL(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 616)

Första skivan med Anti-Pasti var en trevlig sak med 14 riktigt bra låtar och här har vi 15 bonusslåtar också. Another Dead Soldier, No Government, Let Them Free, Call the Army är alla låtar som har blivit klassiker med punkmått mätt. Ja , kanske hela skivan har blivit lite av en klassiker och tänk så många bra saker det kom i början av 80-talet. Anti-Pasti var en av de grupperna och de har blivit sorgligt bortglömda av många. Jag gillar deras lite släpiga tempo och framförallt deras förmåga till att skriva låtar som berör. Ingen hardcore här inte men riktigt habil punk är i alla fall vad vi får. 3/5-05

********
ANTI-PASTI-THE LAST CALL(CD-CAPTAIN OI AHOY DPX 616)

The first record with Anti-Pasti was a nice thing with 14 really good songs and here we have 15 bonussongs also. Another Dead Soldier, No Government, Let Them Free, Call the Army is everyone songs which have became classics in punkrock. Yeah, maybe the whole record have been a real classic record and think about how many good records which came out in the beginning of the 80´s. Anti-Pasti was one of those groups and they have been sadly forgotten by many people. I like their not so fast tempo punk and their ability to write songs which really touches me. No hardcore here but really good punkrock is what we get here.3/5-05