ANTILLECTUAL-START FROM SCRATCH(CD-BROKEN SILENCE)

Den här gruppen lyckas med något så trevligt som att föra ihop energi, bra låtar och bra melodier och det är väl inte alltid så lätt att få alla dess delar på plats på samma skiva.  Dessa holländare är en av de bättre holländska grupper jag har hört och deras engelska låter precis som den ska och man kan ju tro att de är födda med detta språk. Här finns influenser från olika håll såklart, många Epitaph-band har säkert rullat omkring i deras CD-spelare genom åren och genomsyrat lite av deras sound och det har gjort att de har så pass mycket melodier i sin idag emoinspirerade punk. 18/11-2010

*******

ANTILLECTUAL-START FROM SCRATCH(CD-BROKEN SILENCE)

This group manages to do such nice thing that they put together energy, good songs and good melodies and that´s not always so easy to get all these things in the right place. These dutch band is among one of the better bands from that country I have heard and their English vocals sounds exactly like if they have been born into that language. Here we have influences from different parts of course, many Epitaph-bands have surely been in their Cd-players through the yeas and they have been inspiring them to this sound and it have done so that they have so much melodies today in their emoinspired punk. 18/11-2010

ANTILLECTUAL-TESTIMONY(CD-NO REASON RECORDS NR007)

Nya skivan med den här gruppen startar med ett riktigt gott tempo och man känner ilskan i deras hjärnor på samma gång som de visar upp sina musikaliska hjärnor. Helt klart ett riktigt intressant band och de här holländare kan visa upp ett brett register i sin musik och måste vara ett av Hollands bästa band just nu? Hoppas verkligen att de säljer i massor för deras musik passar så många...jag kan tänka mig punkare som älskar det, likaså emokids och radiproducenter. Jag tycker nog att det borde vara så i alla fall att musiken skulle tilltala alla dessa grupper. Skall man jämföra med någon/några grupper kanske våra egna Millencollin/Adhesive skulle vara några av grupperna att nämna utan att efterlikna dem på något sätt. 7/2-09

*******

 

ANTILLECTUAL-TESTIMONY(CD-NO REASON RECORDS NR007)

 The new record with this groups starts with a really good tempo an you can feel the anger in their brains in the same time as they shows up their musical brains. Really intersting band and thede dutchmen can shows us a broad register in their music and must be one of Holands best bands right now.  I hope they sell really much because they´re worth it. I can imagine that punks like this, and so do emokids and radioprdoucents too. I think it should be likethat anyway. Should I compare with anything it must be our own Millencollin/Adhesive maybe but without sounding as them in any way. 7/2-09

ANTILLECTUAL-SILENCING CIVILIZATION(CD-ANGRY YOUTH AYR002)

Band från Holland brukar hålla hög klass och låta arga. Den här gruppen har inte samma sound som många av sina landsmän…de brukar spela SxE-liknande hardcore men Antillectual spelar en mycket mer melodisk form av hardcore eller hur man skall förklara dem. Sångaren har lite av den arga rösten(kanske mer bakgrundssångaren) som tuffare band har men det är nog det närmaste som den här gruppen kommer SxE-hardcore. Jag gillar skarpt de tio låtarna och det kommer ni också att göra om ni gillar grupper som tycker om att spela ganska fort men ändå behålla melodier och har ett litet stänk emocore i musiken. All är en grupp som jag tänker på ibland. 15/1-07

*******

 

ANTILLECTUAL-SILENCING CIVILIZATION(CD-ANGRY YOUTH AYR002)

Bands from Netherlands often have very high class and often sounds angry. This group haven´t the same sound as many other bands from the same country….they often plays SxE-similar hardcore but Antillectual plays a much more melodic form of hardcore or how to say it and explain them. The singer have the little bit angry voice(or maybe more the backgroundsinger) as tougher bands have but that´s maybe the nearest the band comes sxE hardcore . I really like the ten songs and that will you also do if you like groups who likes to plays really fast but anyway keep the melodies and which have a little bit of emocore in their music too….All is a group I think about sometimes. 15/1-07