ANTI-LAM FRONT-SOLOALBUM(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

Detta är en CD i pappaficka och den kommer ju ut på LP också. Norska är kul ibland tycker jag eller vad sägs om låttitlar som Hold kjeft og resigner, Å slutt men leiken e god och Klovan Her e itj verdt en dritt. Jag har ju inte hört så mycket trallig punk på norska genom tiderna och när jag hör det nu så inser jag att jag äskar det. Anti-Lam front seglar upp som ett favortband just nu och det är inte bara Marcus & Martinus som sjunger på norska och gör det bra ;-) Det finns många influenser och många av dessa är säkert svenska punkband som låter ungefär detsamma men också hör vi Bad Religion, NOFX etc och det kanske inte är så konstigt men allt på det norska sprket och det lyfter skivan riktigt mycket. För det är något jag förordar vilket språk det än gäller och det är att man sjunger på sitt hemspråk för det sätter större krav på texter etc. Så ALF är en grupp att kolla in för ni kommer inte att bli besvikna om ni till exempel gillar tidiga Skumdum så tror jag ni älskar denna grupp! Jag älskar också Charta-77 raden i Populistan. 23/10-2020


********

ANTI-LAM FRONT-SOLOALBUM(CD-SECOND CLASS KIDS)

 

This is a CD in a papereelease and it will be released on LP as well. Norwegian is fun sometimes I think or what about song titles like Hold kjeft og resigner, Å slutt men leiken e god och Klovan Her e itj verdt en dritt. I have not heard so much trallpunk in Norwegian through the ages and when I hear it now I realize that I love it. Anti-Lam front is sailing up as a favorite band right now and it's not only Marcus & Martinus who sing in Norwegian and do it well ;-) There are many influences and many of these are certainly Swedish punk bands that sound about the same but we also hear Bad Religion, NOFX etc and it may not be so strange but everything in the Norwegian language and it really lifts the record a lot. Because it is something I advocate whatever language it is and it is that you sing in your home language because it places greater demands on lyrics etc. So ALF is a group to check out because you will not be disappointed if you like early for example Skumdum, I think you love this group! I love the Charta-77 liner in Populistan. 23/10-2020

ANTI-LAM FRONT/HEADLESS FRANK-SPLIT(SINGEL- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

 

En splitsingel som det tog en stund för att bli klar men den var värd att vänta på. Norska Anti-Lam Front spelar en typ av punk som jag verkligen gillar. Deras två låtar är en uppvisning i snabbspelad trallpunk på svenskt vis fast med norsk sång. Kanske taskigt men jag tycker att den här musiken oftast känns svensk(trallpunken) alltså. Men det är väl inte så noga, det viktigaste är väl att jag gillar gruppen riktigt mycket och jag blir riktigt ledsen över att det bara är två låtar. Får kolla upp gruppen lite mer. Headless Frank sjunger på engelska och deras två låtar heter All heart, Zero Book och Hardships. Inte hört gruppen så mycket innan men de här låtarna sänkte mig helt. Vilket driv, vilka melodier och jag gillar deras USHC-influerade musik riktigt mycket och jag skulle kunna tänka mig att höra så mycket mer med dem. Så vill ni ha en av 2019 års bästa singlar så är det bara att kontakta skivbolaget och köpa den! 7/12-2019


********

ANTI-LAM FRONT/HEADLESS FRANK-SPLIT(SINGEL- SECOND CLASS KIDS RECORDS SCKIDS)

A split single that it took a while to complete but it was worth the wait. Norwegian Anti-Lam Front plays a type of punk that I really like. Their two songs are a show in fast-paced trallpunk in Swedish style, but with a Norwegian song. Maybe shitty, but I think this music usually feels Swedish (trallpunk). But it is not very accurate, the most important thing is that I like the group really much and I get really sad that there are only two songs. Let's check out the group a little more. Headless Frank sings in English and their two songs are called All heart, Zero Book and Hardships. Haven't heard that group before, but these songs hit me completely. What a drive, what tunes and I really like their USHC-influenced music and I would like to hear so much more with them. So if you want one of 2019 best singles then just contact the record company and buy it! 7/12-2019