ANTIGAMA-RESONANCE(CD-RELAPSE R6755) Detta är den polska gruppen Antigamas första skiva på Relapse. Grindcore står det på omslaget och det är väl en bra beskrivning av gruppen. Det är 17 brutala låtar som vi får oss till livs men någonstans finns det faktiskt ett sound som är ganska melodiskt i allt det brutala. Men skivan går fort över och helt klart är detta en av de bättre i denna genre på länge. Man behöver vakna till lite ibland och det låter oss Antigama verkligen göra. Kolla in detta om era favoritgrupper annars är Regurgigate, Napalm Death, Extreme Noise Terror osv.(SJU) 13/4-07

ANTIGAMA-RESONANCE(CD-RELAPSE R6755) This is the polish group Antigamas first record on relapse. Grindcore it´s written on the cover and that´s a good description on the group. It´s 17 brutal songs which we get to us but somewhere they have a sound which really is melodic in all the brutal stuff. But the record goes fast and it´s really fast over and this is the best record in this style for a very long time. I have to waken up a little sometimes and that let us Antigama really do. Check this out if your favoruitegruops otherwise is Regurgigate, Napalm Death, Extreme Noise Terror and so on.(SEVEN) 13/4-07