ANTI CIMEX-THE COMPLETE DEMOS COLLECTION 1982-1983(LP AGIPUNK AG 122)

Anti Cimex har ju släppt en hel del skivor även om de inte varit aktiva på länge. Då menar jag en massa samlingar av olika slag och liveskivor etc etc. Men denna samling ser jag framemot eftersom det handlar om gamla demos etc. Kul också att det mesta sjungs på svenska för det var väl mer när de började sjunga på engelska det tog fart för dem. En underbar upplevekse. Kanske inte det bästa ljud vi varit med om men att höra de tidiga demosarna med Anti Cimex är kul och man drömmer sig nästan tillbaka till Sprängkullen tidigt 80~tal. It´s no Tv sketch av Discharge får sig en liten omgång här och den känns fin. Med låtar som Nutid, Krig & död och Syre eller gas kör de över oss.  Hade vari tkul om de gjorde nyinspelningar av låtarna för i grunden är det riktigt bra hardcore-låtar. Tidig hardcore på svenska och det var ju inte så vanligt då. Men ett tidsdokument som är riktigt bra trots det inte alltid så bra ljudet. För skivan som sådan är en tia poäng i betyg men ljudet drar ner detsamma det förbli en sjua. 5/5-2021


*******

ANTI CIMEX-THE COMPLETE DEMOS COLLECTION 1982-1983(LP AGIPUNK AG 122)

Anti Cimex has released a lot of records even though they have not been active for a long time. Then I mean a lot of collections of different kinds and live records etc etc. But I look forward to this collection because it's about old demos etc. It's also fun that most of it is sung in Swedish because it was probably more when they started singing in English it took off for them. A wonderful experience. Maybe not the best sound we've been through, but hearing the early demos with Anti Cimex is fun and you almost dream yourself back to Sprängkullen in the early 80's. It´s no Tv sketch by Discharge gets a little round here and it feels nice. With songs like Nutid, Krig & död and Syre eller gas, they run over us. It have been good if they made new recordings of the songs because basically they are really good hardcore songs. Early hardcore in Swedish and it was not so common then. But a time document that is really good despite the not always so good sound. For the record as such is a ten point in rating but the sound pulls down the same so it remains a seven. 5/5-2021

ANTI CIMEX-VICTIMS OF A BOMBRAID(3 CD-DISSONANCE RECORDS)

Jag vet när jag intervjuade Charlie angående Anti Cimex så berättade han att när det begav sig var det inte många som ville se gruppen. Man kan ju undra hur mycket folk det skulle komma om man spelade någonstans idag. Denna trilogi med Cd-skivor ger oss något fantastiskt. Allt (inte riktigt) som gruppen har gett ut(tror jag) och deras första Ep var en fantastik upplevelse tycker jag. Jag skulle vilja ha hört gruppen mer på svenska för deras Discharge-liknande punk på svenska är så jävla bra. Visst hade de utvecklats en hel del till andra EP:n Raped Ass och deras engelsksjungna crustpunk eller vad man ska kalla den började verkligen bli bra. Det var kanske inte så att de gjorde någon ny sorts musik men detta kändes nytt och fräscht i Sverige. Victims of a Bomb Raid som kom 1984 är nog deras bästa singel rent ljudmässigt och med en ”hitlåt” som Victims of a Bomb raid är det svårt att misslyckas i crustvärlden. Mini.skivan Anti-Cimex kom 1986 på ett bolag som hette Distraught och där fick vi höra 6 låtar varav en längre Set Me free. Lika bra ännu faktiskt fast de fått in lite metalgitarr. Tänk då var man 23 år och bara älskade gruppen och såg de många gånger. På andra CD:n är det Absolute Country of Sweden med sina elva låtar som förgyller tillvaron. Skivan kom ut 1990 och det som är utmärkande för denna skivan är att låtarna är väldigt långa och det känns lite konstigt för i början av deras karriär låg de mellan 1-2 minuter och på den här skivan är det låtar mellan 4-5 minuter och visst blev det lite mer metal här men man hör ju självklart att det är från punken gruppen härstammar och det är ett härligt metalliskt ljud på skivan och när Jonsson sjunger så blir man lugn igen. Tredje skivan innehåller Scandinavian Jawbreaker och där hade de kommit tillbaka till ursprungssoundet lite mer och det uppskattar jag mer än CD 2 måste jag säga. Det är inga långa låtar som på Absolute och jag vill bli överkörd fler gånger av olika låtar om man säger så och det blar man här. En riktigt bra samling men när man ändå gjorde den hade det varit kul att få med allt de gjort och låtar som Eibon, Progeria power och andra demolåtar. Men som dokumentation är denna guld värd. 26/1-2018


*********

ANTI CIMEX-VICTIMS OF A BOMBRAID(3 CD-DISSONANCE RECORDS)

I know when I interviewed Charlie regarding Anti Cimex, he told me that when it started, there were not many who wanted to see the group. One might wonder how many people it would be if you played somewhere today. This trilogy with CDs gives us something amazing. Everything(not really) that the group has given out (I think) and their first ep was a fantastic experience I think. I would like to hear the group more in Swedish because their Discharge-like punk in Swedish is so damn good. Certainly, they had developed a lot on the second EP Raped Ass and their English-language crustpunk or what to call it really started to get well. Maybe it was not that they did any new kind of music, but this felt new and fresh in Sweden. Victims of a Bomb Raid, who came in 1984 is probably their best single, sound sound and with a "hit song" like Victims of a Bomb raid, it's hard to fail in the crust world. The Mini-Disc Anti-Cimex came in 1986 on a company called Distraught and there we heard 6 songs of which one longer Set me free. Equally good yet actuallyeven if they got a little metal guitar. Imagine being 23 years old and just loved the group and saw them many times. On the second CD is the Absolute Country of Sweden with its eleven songs that celebrate existence. The disc came out in 1990 and the characteristic of this album is that the songs are very long and it feels a bit strange because at the beginning of their career they were between 1-2 minutes and on this disc there are songs between 4-5 minutes and of course, it became a bit more metal here, but it is obvious that they came from punkrock and there is a beautiful metallic sound on the record and when Jonsson sings, you will be calm again. The third album contains Scandinavian Jawbreaker and there they had come back to the origins sound a bit more and I appreciate it more than CD 2 I have to say. There are no long songs like on Absolute and I want to be overdriven more times by different songs if you say so and you'll see here. A really good collection, but when they did it, it would be fun to get along with everything they made and sound like Eibon, Progeria power and other demo songs. But as an document, this gold is worth. 26/1-2018
ANTICIMEX-COUNTRY OF SWEDEN(CD-DISTORTION DISTCD 57)

Anticimex måste väl anses som en av de viktigaste punkgrupperna genom tiderna om man ser till svensk punk. deras kängmusik var lite före sin tid kändes det som och det fanns inte många grupper i Sverige som kunde matcha denna grupp. Denna återutgivning var säkert befogad med tanke på att den låg på CBR förut och ni som inte har denna skiva borde skämmas för bättre svensk råpunk får ni leta efter 14/1-01

********
ANTICIMEX-COUNTRY OF SWEDEN(CD-DISTORTION DISTCD 57)

Anticimex must be one of the most important punkgroups through all times if you see to swedish punk. Their crustcore was a little before their time and it was not so many of their kind in the begnning of the 990´s end of 80´s. This reissue was necessary because they was on CBR before and you people who don´t have this record must be ashamed because better crustpunk you must look after    14/1-01