ANTI ANTI ANTI-WE ARE THE SUBLIME(MINI-CD)

Den här gruppen verkar vara emot en del med tanke på namnet. Med låttitlar som Pull the trigger, The cure becomes the poison och Master Fight så låter de lite arga. Det är en blandning av tidiga Metallica och punkrock tycker jag på något underligt sätt. Men det är nog mest betoning på det tyngre det vill säga metallbiten men det är mer en typ av thrashig sådan som är grejen för Anti Anti Anti. Jag tycker att de fem låtarna besitter väldigt mycket kvalité och jag skulle bli överraskad om de inte kommer att bli större snart och inte behöva harva på demostadiet för om rätt bolag får napp på deras musik så tror jag säkert att de kan bli något. Nuclear Blast vakna!!! 27/7-2019

*******
ANTI ANTI ANTI-WE ARE THE SUBLIME(MINI-CD)

This group seems to be against some given the name. With song titles like Pull the trigger, The cure becomes the poison and Master Fight they sound a little angry. It is a mixture of early Metallica and punk rock in some strange way. But it is probably the most emphasis on the heavier ie the metal bit but it is more a type of thrashy like that is the thing for Anti Anti Anti. I think the five songs have a lot of quality and I would be surprised if they won't get bigger soon and don't have to go on the demo stage because if the right company gets a beating, on their music - I sure think they can be anything. Nuclear Blast Wake Up !!! 27/7-2019