ANTHRAX-ALL FOR THE CAUSE(CD-CROW YOUR OWN )

Anthrax har ju ett namn som säkert retar en hel del metalfolk eftersom de anser säkert att deras Anthrax var först men jag tror kanske att detta Anthrax var först. Inte like kända men mycket mycket bättre. De kom väl fram egentligen när anarchopunken var som störst och då med band som Crass, Conflict etc och de har fortsatt detta nu..De spelar en otroligt bra anarcholiknande punk på denna skivan som innehåller 13 låtar och de låter arga och framförallt har de behållit sin fräschör och jag tycker inte att man hör några ålderskrämpor eller liknande här. Ett av de bättre banden just nu ...i alla fall om man vill lyssna på anarchopunk och är jätteledsen för att Crass och Conflict inte spelar så ofta. Anthrax är minst lika bra som de tycker jag och jag hoppas verkligen att de får mer cred i framtiden än vad de har fått hittils...12/11-2014

********

ANTHRAX-ALL FOR THE CAUSE(CD-CROW YOUR OWN )

Anthrax's got a name that certainly excites a lot of metal people because they feel secure that their Anthrax was first but I think maybe this is Anthrax was first. Not like famous but much much better. They came up really well when anarchopunken peaked and then with bands like Crass, Conflict, etc., and they have continued this nu..They plays an incredibly good anarchosimilar punk on this album that contains 13 songs and they sound angry and above all they have retained its freshness and I do not think you hear some old age or similar here. One of the better bands right now ... at least if you want to listen to anarchopunk and are very sorry for Crass and Conflict do not play that often. Anthrax is at least as good as they think I am and I really hope that they get more cred in the future than they have received so far ... 12/11-2014