ANTHEM OF THE CENTURY-THE ENDURING VISION(M-CD/JOIN THE TEAMPLAYER RECORDS JTTP # 12) AOTC spelar en hederlig typ av straight edge hardcore. 6 låtars ös av det sätt vi är vana att höra grupper som dessa göra. Det är tufft och faktiskt ganska melodiöst på sina ställen och det gör ju inte saken sämre. Någonstans kanske de har lyssnat på Offspring för att få till melodierna men annars är det säkert Refused och Minor Threat som har gällt för gruppen. Jag tror säkert att gruppen skulle kunna gå till de högre höjderna med rätt promotion för deras tunga men ändå melodiska hardcore är riktigt bra(SJU) 3/7-01 ANTHEM OF THE CENTURY-THE ENDURING VISION(M-CD/JOIN THE TEAMPLAYER RECORDS JTTP # 12) AOTC plays the old type of straight edge hardcore. 6 songs with a heavyness and fastness which we´re used to hear groups like these do. It´s tough and it´s really melodic in it´s places and that don´t do the thing any worser. Somewhere they have listened to Offspring to get the melodies but otherwise it´s Refused and Minor Threat which have been the thing for the group. I think the groups can be really big with the right promotion because their heavy and still melodic hardcore is really good(SEVEN)  3/7-01