ANTAGONIZERS ATL-KINGS(LP-PIRATES PRESS RECORDS PPR 259)

 

Oj, det här gillar jag. Visst har de säkert lyssnat på Rancid en del men det är väl inte så konstigt att grupper lyssnar på andra grupper. Sedan behöver de inte låta precis som de de har lyssnat på och det gör verkligen inte Antagonizers ATL heller. Men det är music som berör och jag gillar det mycket för jag blir både glad och jag känner mig stark när jag lyssnar till skivan. Sedan har de absolut inte bara lyssnat till Rancid så klart utan här fins det mer hardcoreaktiga låtar som Us against the world och där beskriver de ju hur man känner det ibland. Så vi kanske ska komma til slutsasten att gruppen spelar streetpunk så blir alla nöjda att jag satt de i ett fack för min del räcker det att det är riktigt bra musik. Man sjunger med och skrålar med i körer och refränger och jag känner mig festsugen bnär skivan är på och det är ju inte bra eftersom jag oftast tränar när jag lyssnar på vinyl. Men känslan när man hör en ny grupp och man blir lika glad för upptäckten som man blev när man upptäckte punken en gång i tiden är oslagbar och det är lite av känslan när jag lyssnar på Antagonizers ATL. Vill du också bli glad och upprymd, skaffa den här LP:n. 8/2-2021


********

ANTAGONIZERS ATL-KINGS(LP-PIRATES PRESS RECORDS PPR 259)

 

Oops, I like this. Of course, they have probably listened to Rancid a lot, but it is not so strange that groups listen to other groups. Then they do not have to sound exactly like the ones they have listened to and neither does Antagonizers ATL. But it's music that touches and I like it a lot because I get both happy and I feel strong when I listen to the record. Since then, they have definitely not only listened to Rancid of course, but here there are more hardcore songs like Us against the world and there they describe how you feel sometimes. So maybe we should come to the conclusion that the group plays streetpunk so everyone will be happy that I put them in a certain style for me, it is enough that it is really good music. You sing along and shout along in choirs and choruses and I feel like partying when the record is on and that's not good because I usually train when I listen to vinyl. But the feeling when you hear a new group and you are as happy with the discovery as you were when you discovered punk once upon a time is unbeatable and it's a bit of the feeling I get when I listen to Antagonizers ATL. If you also want to be happy and elated, get this LP. 8/2-2021