ANTAGEN-15 DAYS(CD-ANTAGEN RECORDS ATG001) Wow, det här var bra. Kanske inget revoltionerande eller fantastiskt men deras melodiska punkrock hämtar mycket från grupper som Green Day, Blink 182 och de banden men någonstans tycker jag mig höra lite tuffare saker samtidigt. Vad som slår mig är att det är väldigt mycket melodier mest hela tiden och man sprudlar av spelglädje och jag känner att jag vill sjunga med mest hela tiden fastän jag inte kan låtarna. Jag blir också glad när jag hör dem för punk skall göra oss glada och inte bara förbannade.(SJU) 16/4-07

ANTAGEN-15 DAYS(CD-ANTAGEN RECORDS ATG001) Wow, this was good. Maybe not any revolting or fantastic but their melodic punkrock picks up much from groups like Green Day, Blink 182 and those bands but somewhere I think I hear some tougher things in the same time. The things that hit me is that it is so much melodies all the time and that they bubble of happiness to play and I feel that I want to sing along even if I cannot sing their songs. I´m also happy because punk should make us happy and not only angry.(SEVEN) 16/4-07