ANOTHER GENERATION-ANOTHER GENERATION(CD)

Skivan startar med någon slags reggaeaktig sak och efter vad jag förstår skall det vara en hel del olika typer av musik men skivan fortsätter i lite reggaeanda och då ganska soft sådan. Men det är i alla fall musik man blir ganska glad av måste jag säga. Lite samma typ av musik som UB40 om jag måste jämföra med något. Inget som låter farligt om man säger så och jag tror inte att det är ambitionen heller. I och för sig är det ett ypperligt läge att sjunga om viktiga saker när man spelar lugnare musik för folk har ju lättare att höra då! Helt OK! 16/12-2015

******

ANOTHER GENERATION-ANOTHER GENERATION(CD)

The disc starts with some kind of reggae-like thing and I understand it should be a lot of different kinds of music but the disc continues in some reggae spirit and then quite soft one. But it's all music we can be quite happy about, I must say. Bit the same type of music UB40 if I have to compare with anything. Nothing that sounds dangerous if you say so, and I do not think it is the ambition either. In itself it is an excellent style to sing about important things when you playing calmer music for people it´s the easier to hear what you sing! It´s OK! 16/12-2015