ANOTHER DESTRUCTIVE SYSTEM-BREAK THE SILENCE(CD-AGC/MORTARHATE) Den här gruppen verkar på något sätt fått hjälp av Mortarhate för at ge ut skivan. Det brukar ju borga för god kvalitet och politisk musik. Man blir ju därför inte så överraskad när skivan kör igång att gruppen låter som ett anarcho-band fast med lite mer metalinfluenser ibland. När Mandi kommer in i musiken och sjunger med så blir Crass/Dirt influenserna uppenbara även om den här gruppen har ett mer genomarbetat ljud. Man känner hur näven knyts i byxfickan och hur den vill komma upp i luften och kämpa för de fattiga, utslagna och orättvist behandlade. Kolla in gruppen med en gång.(ÅTTA) 10/1-07

ANOTHER DESTRUCTIVE SYSTEM-BREAK THE SILENCE(CD-AGC/MORTARHATE) This group seems to in some way got help from Mortarhate to get out this record. It's often so that it's good quality when they´re involved and it's often political music. I don´t get so surprised when the record is on because the group sounds like an anarcho-band with some more metalinfluences sometimes. When Mandi comes into the music and sings it's a little bit more Crass/Dirt-influenced but this group have a more workthrough sound. I feel how my hand becoming a fist in my trousers and I want to let it free and struggle for the poor and people who have been badly treated. Check out this group at once.(EIGHT) 10/1-06