ANNIHILATOR-FEAST(2 CD UDR 0261/TRIADA)

Detta är bandets fjortonde album och denna gång får man med en bonusskiva som heter Re-Kill. Men först lyssnar vi på de nio spåren från nya Feast. Det är samma typ av metal som man är van vid när det gäller denna grupp och ni som gillar tidiga Metallica, Testament kommer att bli överförtjusta när ni hör nya skivan Feast. För de har verkligen lyckats att få till snabb thrashig metal tillsammans med melodier och ett sound som verkligen bara den här typen av band kan frambringa. Jag tycker det är så jävla bra när band spelar hårdrock på detta vis och de nio låtarna har alla ett underbart sound och kommer alla att bli hits på radion….eller inte. Det skulle jag inte vilja heller för jag vill att den här typen av grupper skall vara lite underground på nåt sätt…Re-Kill innehåller 15 låtar innehåller ju återinspelningar med deras bästa låtar(enligt de själva kan jag tänka) och det kan ju inte bli dåligt…Känns i och för sig som de har blivit tuffare med åren och jag gillar de senare låtarna bättre. 26/8-2013

********

ANNIHILATOR-FEAST(2 CD UDR 0261/TRIADA)

This is the band's fourteenth album, and this time you get a bonus disc called Re-Kill. But first, we listen to the nine tracks from the new Feast. It is the same type of metal that you are used to when it comes to this group and you who like early Metallica, Testament will be delighted when you hear the new album Feast. Because they have really managed to get into fast thrashing metal with melodies and a sound that really just this type of band can generate. I think it's so damn good when the band plays hard rock in this way and the nine songs all have a wonderful sound, and all will be hits on the radio .... or not. I would not want to either because I want this kind of groups should be a little underground in some way ... Re-Kill contains 15 songs contains the re-recordings of their best songs (according to themselves, I think) and it can not be  bad ... in and of themselves that they have become tougher over the years and I like the latest songs better. 26/8-2013

ANNIHILATOR-METAL(CD-SPV 80001104/PLAYGROUND)

Jag vet egentligen inte så mycket om Annihilator men vad jag vet är att de på denna skiva spelar tio låtar och att de har med gäster från grupper som Danko Jones, Anvil, In Flames, Arch Enemy och Haunted för att säga några grupper. Snabba låtar som faktiskt är ganska intressanta. Jag trodde kanske att gruppen skulle låta lite trött sådär men faktiskt inte. Trummorna smattrar på i ett riktigt trevligt tempo och låten med Danko Jones låter nästan som om det var en egen låt han sjunger. Det viktigaste med Annihilator är att de faktiskt inte glömmer melodierna för de verkar vara viktiga för denna grupp.  Riktigt bra hård rock.30/4-07

*******

ANNIHILATOR-METAL(CD-SPV 80001104/PLAYGROUND)  

I don´t know so much about this group Annihilator but what I know is that they on this record plays ten songs and that they have guests from groups as Danko Jones, Anvil, In Flames, Arch Enemy and Haunted just to say some groups. Fast songs which actually is really interesting. I thought that the group would sound a little bit tired but they actually don´t do. The drums goes on really well in a nice tempo and the songs with Danko Jones sounds almost as it his own song he sings. The most important with Annihilator is they they don´t forget the melodies because they seems to be really important to this group. Really good hard rock. 30/4-07

ANNIHILATOR-ALL FOR YOU(CD AFM RECORDS AFM 081-2/PLAYGROUND)

Så här bra trodde jag inte att Annihilator skulle vara. De blandar 80-talshårdrock med nästan Dishargeliknande gitarrer ibland. Lägg till detta en Metallica ballad(The One) men allt som oftast är det hårda låtar som är deras melodi och det tycker jag att de klarar mer än väl godkänt. Kul att höra att en så pass gammal grupp klarar av att hålla mitt intresse uppe för dem så pass länge. En av de bättre hårdrocksplattor jag hört på länge och på det senaste har jag hört en hel del hårdrock.  Det roliga är att de blandar det hårda med lugna saker utan att bli patetiska gamla hårdrockare.17/5-04

*******

ANNIHILATOR-ALL FOR YOU(CD AFM RECORDS AFM 081-2/PLAYGROUND)

This good I didn´t thought that Annihilator should be. They mix 80´s heavy metal with almost Dischargesimilar guitars sometimes. Put to this a Metallicaballad(The One) but often it´s hard songs which is their melody and I think they manage to do them more than good. It´s fun to hear an old group like this and that they manage to catch my interest for such a long time. One of the better heavy metalrecords I have heard for a long time and in the latest I have heard a lot of heavymetalrecords. The most fun is that they mix hard with calm things without being old pathetique heavymetalguys.17/5-04

ANNIHILATOR-WAKING THE FURY(CD-SPV 085-72942)

Ännu en snabb grupp med ett sound som låter både 90-tal och 2000-tal. Det är mycket tidiga Metallica över detta tycker jag. Jag kan tänka mig att de är uppväxta med både hårdrock och punk eller så. Men det är roligt att höra en sådan här grupp och se om de lyckas hålla sig kvar på den smala vägen de kör på. Många kommer att tycka att detta är för rått och för snabbt men jag bara njuter av det. Det är så här hårdrock skall låta tycker jag, snabbt men ändå med melodier och sång som höres 8/5-02

*******

ANNIHILATOR-WAKING THE FURY(CD-SPV 085-72942)

Another fast group with a sound which sound smuch the 90´s and the 2000 year music. It´s much early Metallica over this I think. I can think that they´re grown up with both heavy metal and punk. And it´s funny to hear a group like this and see if they manage to get theirself together and be on the road all the time. Many people would think that this is too raw and to fast but I am only feel satisfied by it. It´s like this heavy metal should be, fast but with melodies and vocals which can be heard 8/5-02