ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE CAGE(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 256)

Den här skivan kom ju första gången 2016 och här finns en av mina absoluta favoritlåtar när det handlar om alkohol….God Bless Alcohol, den inledningen är ju underbar. ANL har ju varit ett favoritband ända sedan de släppte I hate People och Streets of London. Animals råa röst till glad punkrock. Jag kan tänka mig att en del tycker att de inte är riktiga punkare etc men jag har alltid gillat dem och denna skiva som nu har 6 år på nacken håller riktigt bra ännu. Med hitlåtar som Punk rock girl, God bless alcohol, Walk away etc så är det svårt att misslyckas. Mycket melodier , Animals röst och riktigt bra punklåtar …..då är det svårt att misslyckas. Charlie Harper får en hyllning också i Uncle Charlie och det ska han ha…det som alla ska ha också är denna LP för missar ni den så missar ni mycket och man “måste” ha ett antal Anti-Nowhere League skivor i sin samling. Varför inte denna? 25/10-2022

********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE CAGE(LP-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 256)

This album first came out in 2016 and here is one of my absolute favorite songs when it comes to alcohol....God Bless Alcohol, that introduction is wonderful. ANL has been a favourite band ever since they released I hate People and Streets of London. Animals' raw voice to happy punk rock. I can imagine that some people think they are not real punks etc but I have always liked them and this record that is now 6 years old holds up really well yet. With hit songs like Punk rock girl, God bless alcohol, Walk away etc it's hard to fail. A lot of melodies , Animal's voice and really good punk songs .....then it's hard to fail. Charlie Harper gets a tribute in Uncle Charlie as well and he should have... what everyone should have too is this LP because if you miss it you miss a lot and you "have to" have a number of Anti-Nowhere League records in your collection. Why not this one? 25/10-2022

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THIS IS WAR(SINGEL PAPAGUJEV HLSATEL PH 128)

Nya skivan med ANL ges ut på ett tjeckiskt bolag som verkligen ångar på. Singeln är en tung bildsingel och den är riktigt fräck.  Baksidan börjar jag med och det är en akustiskt version av Good as it Gets från Road to Rampton skivan och det är en riktigt bra version. Titellåten This is war är en typisk ANL-låt med samma gamla goa driv som vi är vana vid och Animals speciella röst och det är alltid gött att lyssna till band som håller sin stil och inte sviker sina ideal för det känns det som om ANL aldrig gör. 7/10-2011

********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THIS IS WAR(SINGEL PAPAGUJEV HLSATEL PH 128)

The new record with ANL is released by a czech recordlabel which really gives out good stuff. The record is a picturedisch in heavy plastic and it´s really cool. The backside I start with and this is a an acoustic versionof Godd as it gets from Road to Rampton and they do it really good. The title track This is war is a typical ANL-song with the ususal good drive in their music and Animals special voice and it´s always good to listen to bands which doesn´t let down on their ideals because so it feels like never ANL do. 7/10-2011

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE PUNK ROCK ANTHOLOGY(2 CD ANAGRAM CD PUNK 144)

Som Animal skriver i häftet så har alltid ANL varit lite hatade bland andra punkgrupper tror jag och jag vet inte varför. Jag har alltid gillat dem och For You är ju en låt som jag vill ha på min begravning. Intervjuade de ganska nyss och det var en bra sådan. Här får vi 38 låtar från hela deras karriär fram till senaste skivan. Till och med tre tidiga demolåtar har slunkit in bland de 38…roligt.  Hur många hitlåtar har de inte gjort då? Eller vad sägs om I hate …People, So what, For you, Out on The Wasteland, On the waterfront för att nämna några. En perfekt dubbelCD för er som inte har hört gruppen och ni som har allt kan investera i den också, mycket på grund av texterna om låtarna i häftet och för de tre tidiga demolåtarna. 9/4-08

*********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE PUNK ROCK ANTHOLOGY(2 CD ANAGRAM CD PUNK 144)

As Animal writes in the booklet so have ANL always been a little bit hated among other punkgroups I think and I don´t know why. I have always liked them  and For You is  a song that I want to have on my funeral. I interviewed them recently and that was a good one. Here we get 38 songs from their whole career til the newest record. And here we also get three early demosongs among the 38…fun. How many hitsongs haven´t they done then? Or what to be said about I hate …People, So what, For you, Out on The Wasteland, On the waterfront just to mention some. A perfect double CD for you who haven’t heard the group and you have everything can invest in this one too much depending of the writing about the songs in the booklet and just because of the early demosongs. 9/4-08

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE ROAD TO RAMPTON(1CD 1 DVD-NOWHERE RECORDS NWL 002)

Fan vad kul detta kändes….jag satte i skivan med darrande fingrar i min CD-spelare och undrade vad de 16 låtarna skulle ge mig med den gamla goa punkgruppen. Animals röst har hållit riktigt bra och hans grupp öser på precis som om det var 25 år sedan och det gillar jag. För vem minns inte låtar som Woman, So What, Streets of London och de låtarna. Här finns det flera låtar som har den potentialen att kunna leva upp till ungefär samma stil som dessa. Topparna är Never drink alone och Mother…you´re a liar som båda har chans att bli klassiska punklåtar som minns om tjugo år också. ANWL har sin egen stil och de har behållit den och roligt är Status Quo introt till Turn to shit. DVD:n som medföljer ger mig hopp om punkens framtid och där är en bra video till Mother…you´re a liar.28/8-07

********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-THE ROAD TO RAMPTON(1CD 1 DVD-NOWHERE RECORDS NWL 002)

Fuck this felt really fun….I put the record into my CD-played with nervous and trembling finger and wondered how the 16 songs should sound with the old good punkgroup. Animals voice sounds as good as ever and his group goes on in the same way as they did 25 years ago and that I like. Because who don´t remember songs like Woman, So What, Streets of London and those songs. Here it is a lot of songs which have that potential chance to live up to the same style as them. The tops are Never drink alone and Mother….you´re a liar which both have the chance to be classic punksongs as we remember in about twenty years too. ANWL have their own style and they have kept it and funny is the Status Quo intro to Turn to Shit. The DVD which comes with the record gives me hope about the punks future and there is a good video to Mother…you´re a liar- 28/8-07

ANTI-NOWHERE LEAGUE-SECRET RADIO RECORDINGS(CD-SECRET RECORDS CRIDE70Z)

I oktober 2005 spelades detta in och det är en kaskad av bra låtar. 20 stycken närmare bestämt i typisk Anti-Nowhere League stil. Alla bra låtar är med och då vet ni vad jag menar med For You, So What, I hate people, Woman och Let´s Break the law…lägg till detta 15 oftast riktigt bra låtar till. Gruppen kanske är kontroversiell men vi kan ju inte säga något om att de inte har gjort ett gäng riktigt bra punklåtar. Ljudet är bra och publiken verkar vara bra med på noterna här också. Kanske inte en skiva jag lyssnar på varje dag men hög klass håller den i alla fall. 8/3-07

*******

ANTI-NOWHERE LEAGUE-SECRET RADIO RECORDINGS(CD-SECRET RECORDS CRIDE70Z)

In October 2005 this was recorded and it´s a cascade of good songs. 20 songs in all and in typical Anti-Nowhere League style. All good songs is here and then you know I mean For You, So What, I hate people, Woman och Let´s Break the law and put to this 15 often really good songs. The group maybe is a little bit controversial but we cannot say so much about that because they have done a whole bunch of punkclassics. The sound quality is good and the audience seems to like it too. Maybe not a record which I will put on every day but really high class it have. 8/3-07

ANTI-NOWHERE LEAGE-KINGS & QUEENS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 269)

Det är alltid lite så att man är lite nervös när man skall sätta på en ny platta med ett gammalt punkband som inte gjort en skiva på väldigt länge. ANL är en sådan grupp även om de släppt någon platta då och då men nu var det väl 6-7 år sedan sist. Men jag känner mig ganska lugn ganska fort eftersom Animal har kvar sin härligt raspiga röst och musikaliskt ligger de kvar i samma fåra och här har inga heavymetalgubbar kommit in och förstört musiken. Kul att höra såhär 25 år sedan debuten att de fortfarande kan de gamla gubbarna. Snygga körer eller kanske inte så snygga men medryckande och man känner att man vill sjunga med i några av låtarna med en gång. 25/11-05

********

ANTI-NOWHERE LEAGE-KINGS & QUEENS(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 269)

It´s always so that I´m a little bit nervous when I shall put on a new record with an old punkband which haven´t done a record in a while. ANL is a group like that even if they have released some record now and then and now it was about 6-7 years since the last time. But I feel really calm after a while because Animal have still left his marvellous voice and it´s so raw and musically they´re still in the same punkstyle and here haven´t any heavymetalguys come into it and destroyed the music. It´s fun to hear this 25 year after the debutalbum that they still can do this good. Nice choirs or maybe not so nice but they´re really easy to sing along with and that´s a feeling I have at once that I want. 25/11-05

ANTI-NOWHERE LEAGUE-ANIMAL THE VERY BEST OF ANTI-NOWHERE LEAGUE 1981-1998(CD ANAGRAM CD PUNK 126)

En av otaliga samlingar med denna grupp. Det är lika bra varje gång men behöver vi dem alla. Inte jag kanske men dem som inget har. Med hitlåtar i punkvärlden som Streets of London, So What, Let´s break the law, I hate people, Crime o.s.v så är det svårt att säga emot. Det är otroligt melodiskt på ett rått sätt och Animal sjunger sådär riktigt rått som bara han kunde. Ni som inte har hört denna eminenta punk, kolla in , ni som har allt behöver inte detta 18/11-01

*******/*********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-ANIMAL THE VERY BEST OF ANTI-NOWHERE LEAGUE 1981-1998(CD ANAGRAM CD PUNK 126)

One of all these compilations with ANL. It´s really good music every time but do we need them all. Not for me maybe but for the people who haven´t anything with the group maybe. With hitsongs in the punkworld as Streets of London, So What, Let´s break the law, I hate people, Crime o.s.v is it very hard to put anything against. It´s unbelieveable in a raw way and Animal sings really raw like only he can. You who haven´t heard their eminent punk, check it out, you who have everything dont buy this, you don´t need this  18/11-01

ANTI-NOWHERE LEAGUE-PUNK SINGLES & RARITIES 1981-84(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 162)

Anti-Nowhere League har alltid varit ett band som man har beundrat i smyg sådär eftersom de bland en del punkare har betraktats som lite diffusa. Men de har gjort en hel del klassiker som I Hate people, Streets of London, So what och For You(som jag hade tänkt mig att ha på min begravning) Här får vi samlare lite udda låtar som 5 demolåtar från 1984, mycket trevligt. Låten Those Summer days är superb. Det låter bra om dem även om ljudet kunde varit lite bättre men man kan inte klaga på musiken. ANL gjorde inte många låtar då men räknas som ett av de viktigare banden från tidigt 80-tal 6/5-01

********

ANTI-NOWHERE LEAGUE-PUNK SINGLES & RARITIES 1981-84(CD-CAPTAIN OI AHOY CD 162)

Anti-Nowhere League have always been a band which I have admired on the quiet because some punkrockers see them as a very diffuse band.  But they have done some classic songs like  I Hate people, Streets of London, So what and For You(which I have thought of having on my funeral) And here we collectors got some good things like 5 demosongs from 1984 and the song Those Summer days which is really good. It sounds very interesting but the sound could have been a little better. ANL didn´t do so many songs but they can count as one of the most important punkbands in the early 80´s 6/5-01