ANGRY YOUTH ELITE-ALL RIOT(CD-BAKRAFARFITA RECORDS BFR-332)

 

Den här tyska gruppen har gjort ett album innan 2018 och det vill jag gärna lägga händerna på men nu fokuserar vi på nya skivan All Riot. Jag älskar den här skivan. Visst är det någon form av Epitaph/Fat Wreck stil men jag tycker nog att det är lite tuffare och ibland drar de över till hardcore mer än att de skulle spela USHC om man säger så. Snabba låtar och man får inte mycket anhämtning mellan låtarna men det gör ju absolut ingenting så klart. Trots att det inte låter konstigt så har de ett sound som jag inte hört innan faktikst. Men visst har de tagit influenser både från Rancid och Agnostic Front om man säger så och det blir en skön mix av det hårda och snygga melodiska. Texterna är ungefär de vanliga punktexterna och det känns lätt att sjunga med många gånger och det vinner alltid en grupp, helst när de spelar live.  Detta är helt klart att sitta still till och varför ska man göra det? Men jag jobbar just nu så jag får väl sittpoga 😉. Tack för skivan och jag är verkligen glad att jag fick upptäcka denna tyska grupp för detta blir en välspelad skiva…helt klart! 21/6-2023


********

 

ANGRY YOUTH ELITE-ALL RIOT(CD-BAKRAFARFITA RECORDS BFR-332)

 

This German group has made an album before 2018 and I would like to get my hands on that, but now we focus on the new album All Riot. I love this record. Sure, it's some kind of Epitaph/Fat Wreck style, but I think it's probably a little tougher and sometimes they pull over to hardcore more than they would play USHC if you say so. Fast songs and you don't get much catch-up between songs, but it does absolutely nothing so clear. Although it does not sound strange, they have a sound that I have not heard before actually. But of course they have taken influences from both Rancid and Agnostic Front if you say so and it becomes a nice mix of the hard and nice melodic. The lyrics are pretty much the usual punk lyrics and it feels easy to sing along many times and it always wins a group, preferably when they play live. This is clearly to sit still to and why should you do it? But I'm working right now so I'll have to sitpogo 😉. Thanks for the album and I'm really happy that I got to discover this German group because this will be a well-played record... Clearly! 21/6-2023