ANGRY BRIGADE-GATE OF HELL/ZEMELUC-OWTC(SINGEL-EMERGENCY RECORDS)

Tjeckisk punk är något som jag verkligen gillar och efter en inledning av Angry Brigade så sätter deras snabba hardcore igång. Oj vilken känsla de har och det är nästan synd att de har en cover av Ramones(som de gör riktigt fräckt) på sin sida för jag skulle vilja ha lite mer av deras råa och aggressiva musik i mina högtalare. Det känns riktigt bra att lyssna till de och man känner hur näven går upp i skyn när man hör på dem och man är beredd att kämpa för de svaga. Zemeluc har hållit på många år men de orkar ändå spela snabbt och låta förbannat arga och det gillar jag. Punk handlar ju som ni vet om att var förbannad och strida för de svaga....tycker jag i alla fall. Det är väl lika bra att sjunga om tråkiga saker, vettiga saker och såklart politiska och ibland roliga saker. Men nu förstår jag ju inte tjeckiska men jag förstår att de är förbannade. 7/4-2016

********

ANGRY BRIGADE-GATE OF HELL/ZEMELUC-OWTC(SINGEL-EMERGENCY RECORDS)

Czech punk is something that I really like and after an introduction by the Angry Brigade they start to play their fast hardcore. Oh what a feeling they have and it's almost a shame that they have a cover of the Ramones (even if they do it really cool) on their side because I would like to have a little more of their raw and aggressive music in my speakers. It feels really good to listen to and to feels like the fist goes up in the sky when I hear them, and they are prepared to fight for the weak. Zemeluc has been playing for many years but they still have the energy to play fast and sound damned angry and I like that. Punk it´s all about as you know to be angry and fight for the weak .... I think in any case. It might as well be singing about sad things, sensible things and of course political and sometimes funny things. But now I don´t understand the Czech language but I understand that they are angry. 7/4-2016

ANGRY BRIGADE/WOUNDED KNEE-1942(SINGEL-ANARCHIST BLACK CROSS)

Två tjeckiska grupper tror jag att detta är men är inte riktig säker. Först ut är i alla fall Angry Brigade som spelar en mycket medryckande d-beat eller liknande och de låter väldigt arga och det klart med det namnet så måste de väl vara det kan jag tänka mig. Tre snärtiga låtar är det i alla fall och jag tror att ni som är inne på grupper som Discharge, finsk och svensk hardcore kommer att gilla detta mycket. Wounded Knee på andra sidan verkar ha lite ljusare ljud på sin skivsida och sångaren är en tjej eller kanske en kille med ljus röst. Men rösten låter desperat på det rätta viset och musiken är ganska udda hardcore. Det känns ibland som om de spelar lite olika låtar så det kanske är frigrindjazz med sång. Skit samma, desperationen lyser igenom i alla fall men Angry Brigade är bandet som får mest röster av mig i alla fall. 28/8-2015

 

*******

ANGRY BRIGADE/WOUNDED KNEE-1942(SINGEL-ANARCHIST BLACK CROSS)

Two Czech groups, I think that this is but is not real sure. First is anyway Angry Brigade who play a very catchy d-beat or the like, and they sound very angry, and it is clear by that name, they must well be there, I can imagine. Three catchy songs, it is in any case and I believe you are inside groups like Discharge, Finnish and Swedish hardcore will like this a lot. Wounded Knee on the other hand, seems to have little brighter sound on its disc side and the singer is a girl or maybe a guy with light voice. But the voice sound desperate in the right way and the music is quite quirky hardcore. It sometimes feels as if they are playing some different songs, so maybe it's frigrindjazz with singing. Never mind, desperation shines through in all cases, but the Angry Brigade is the band that receives the most votes out of me anyway. 28/8-2015

ANGRY BRIGADE-TEN YEARS OF ANGER(CD-EMERGENCY RECORDS)

Det här är ett tjeckiskt band som sjunger både på engelska och tjeckiska verkar det som. Allt som allt 25 låtar på denna skiva och det är låtar från 2005-2103 och det finns covers av band som Crucifix och Antisect så därför är man ju ganska beredd på vad det blir för någon slags musik. Det är ju självklart hardcore, d-beat eller vad man skall kalla det och det är av väldigt hög klass tycker jag. De har verkligen ett bra namn på bandet eftersom arga är något som de verkligen verkar att vara och helt klart så tror jag att de sjunger om vettiga saker…i alla fall om man läser låttitlar som man förstår eller vad sägs om Rosa Parker, Brainwash, Antifa och Police State. Kul också att höra utvecklingen genom åren även om jag hade föredragit de tidigare låtarna först men de har hållit ett bra tempo och kvalitet genom åren.  16/2-2015

*******

ANGRY BRIGADE-TEN YEARS OF ANGER(CD-EMERGENCY RECORDS)

This is a Czech band that sings in both English and Czech, it seems. All in all 25 tracks on this disc and it's songs from 2005 to 2103 and there are covers of bands like Crucifix and Antisect so why are they of course quite prepared for what it gets for any kind of music. It's obvious hardcore, d-beat or what to call it and it is of very high class, I think. They really have a good name for the band because angry is something that they really seem to be and clearly I think they sing about sensible things ... anyway if you read the song titles that you understand or how about Rosa Parker, Brainwash, Antifa and Police State. Fun also hear progress through the years although I would have preferred the earlier songs at first but they have kept a good pace and quality over the years. 16/2-2015