ANGER MANAGEMENT LEAGUE-WHY YOU BAD SOH?(CD-SOULFIRE SF016)

Be bop a Lula i någon slags skaversion och hela skivan är fylld med ska blandat med gammal rockmusik och jag vet inte jag. Kanske inte riktigt min typ av musik. Visst jag gillar rock och jag gillar ska och jag gillar gammaldags ska och reggae också men jag är väl inte överförtjust i denna skiva. Det blir lite väl snällt för min del eller rättare sagt blir det lite för mycket tidiga influenser för att jag skall vara helt nöjd och med detta namn hade jag hoppats på lite mer. Men visst finns det höjdpunkter på skivan också, det ska vi inte sticka under stol med för de är skickliga i sitt musikutövande och det gör det hela till en glädjekälla och för en gångs skull gillar jag nog de instrumentala låtarna bättre. 30/12-2014

******

ANGER MANAGEMENT LEAGUE-WHY YOU BAD SOH?(CD-SOULFIRE SF016)

Be bop a lula in any kind skaversion and the disc is filled with must be mixed with old rock music and I do not know. Maybe not really my type of music. Sure, I like rock and I like to be and I like the old-fashioned to be and reggae too but I'm not over fond of this disc. It gets a little too nice for my part, or rather it becomes a bit too much early influences for me to be completely satisfied with this name, I had hoped for a bit more. But there are highlights of the disc as well, we will not deny for they are skilled in their music performer and it makes it a source of joy and for once, I like enough the instrumental songs better. 30/12-2014