ANGER FLARES/LION´S LAW-SPLIT SINGLE(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN 265)

 

Anger Flares från Japan är ett riktigt bra band som man vil sjunga med i och deras två låtar är verkligen drivna streetpunklåtar. Med en sångare som verkligen passar in i musiken och det är lite lagom distat sådär och med snygga körer. Lite OiOi Oi kommer också och det är ju aldrig fel i denna musik. Skulle bli väldigt överraskad om den vanlige oi-diggaren skulle rata detta. Lion´s Law kanske är ett större namn och de är ett band som verkligen levererar för deras snabba punkrock kanske inte kan kallas streetpunk eller ok för här snackar vi om riktigt täta låtar....båda två.  Ett intressant band som jag verkligen vill höra mer av. Båda banden är intressanta och jag vill höra mer av båda två faktiskt. 1/12-2017


********

ANGER FLARES/LION´S LAW-SPLIT SINGLE(SINGEL--RANDALE RECORDS RAN 265)

Anger Flares from Japan is a really good band that you want to sing along with and their two songs are really driven streetpunk. With a singer who really fits into the music and it's a little bit distorted like that and with nice choirs. A little OiOi Oi also comes and it's never wrong with this music. Would be very surprised if the regular oifan was going to mess this up. Lion's Law may be a bigger name and they are a band that really delivers for their fast punk rock may not be called streetpunk or ok for here we are talking about really tight songs .... both of them. An interesting band that I really want to hear more about. Both bands are interesting and I want to hear more of both two actually. 1/12-2017