ANGEL HOUSE-WORLD ON FIRE(CD-TWO SIDE MOON) Visst är detta traditionell heavy metal men det känns lite hårdare än vanlig power metal eller något sådant och det känns som om influenser finns både från Iron Maiden likaväl som det finns från Metallica för att säga något. Melodier saknas absolut inte i allt det hårda och helt klart är Angel House en riktigt intressant grupp. Kanske inte kommer att sätta på skivan varje dag men den kommer att få chansen igen…var så säkra. Inte så mycket mer att säga….(SEX) 30/10-08

ANGEL HOUSE-WORLD ON FIRE(CD-TWO SIDE MOON) Sure is this traditional heavy metal but it feels a little bit harder than we´re used to than usual Power metal or something like that and it feels like if this have influences both from Iron Maiden and aswell from Metallica just to say something. Melodies is not missing in all the hard stuff they have and Angel House is an interesting group. Maybe not so that I will put on this record every day but it will get the chance soon again…be so sure. Not so much more to say…(SIX) 30/10-08