ANGEL CITY OUTCASTS-LET IT RIDE(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 099-2/BORDER) Gruppen startar med en rockabilly/rock n roll doftande sak i och med sin I´m an ACO och det riktigt spritter i benen på mig när jag hör deras snabba tempo. Man hör med en gång att detta är en grupp som man bara måste se live för deras sound är som gjort för en livespelning. Det går fort som bara den utan att någonsin röra vid epitetet hardcore utan här är det punk för hela slanten. Visst kan man kalla det för streetpunk men en blandning av en massa stilar är vad jag skulle förorda och då handlar det om de stilar jag räknat upp men alltid med punkrock som bas. En snabb version av Detroit Rock City(här LA Rock city) får vi också.(SJU) 14/9-05

ANGEL CITY OUTCASTS-LET IT RIDE(CD-I USED TO FUCK PEOPLE LIKE YOU IN PRISON PRISON 099-2/BORDER)The group starts out wioht a rockbilly/rock n roll smelling thing with I´m an ACO and it really bubbles in my legs on me when I hear their fast tempo. You can hear at once that this group  you must see live because their sound is done for a livegig. It goes fast as hell and that without even touching with the musicstyle hardcore because here it´s punk for the whole thing. Sure you can call it streetpunk but a mix of a lot of styles is what IO should call this and then it is all the styles in the same time as I have said but always with punk as a base. A fast version of Detroit Rock City(here LA Rock city) we get also. (SEVEN) 14/9-05