ANDY AND THE ROCKETS-INCOGNITO(CD-DALAPOP DALACD034)

Ett av de mest spelade banden på svensk radio står det i releasebladet och det handlar om 2022. Jag vet inte om jag hört dem men ska bli kul att lyssna på. En pampig inledning som egentligen inte ger någon vägledning alls om vilken typ av musik detta kommer att vara. Jag läste rockabilly någonstans men det kan jag nog inte höra inledningsvis utan en låt som Black Heart Gold påminner mig om ett lite tuffare Takida eller något sådant och jag kan förstå att de har spelats en del på radion förra året. Kanske något för de som är lite smyghårdrockare och inte vill se ut som en sådan eller säga att man är ett metalhead. De gör det bra…riktigt bra tycker jag och blandar ut det med låtar som Dark side of the moon som är en indiestänkare i sann This Perfect day/Wannadies stil och den kan komma att spelas en hel del på radio kan jag tänka mig. Snygga melodier och bra sång där. Så jag tror säkert att ni som gillar lite mjukare melodisk hårdrock kommer att uppskatta den här gruppen och jag ska motvilligt erkänna att jag gillar Takida ibland och det gör ju att jag gillar Andy and the Rockets också i en hel del låtar. 18/10-2023


*******

ANDY AND THE ROCKETS-INCOGNITO(CD-DALAPOP DALACD034)

One of the most played bands on Swedish radio it says in the release sheet and it's about 2022. I don ́t know if I have heard them but it ́s going to be fun to listen to. A grand introduction which doesn ́t really give any guidance at all about what type of music this will be. I read rockabilly somewhere but I can ́t hear that in the beginning because a song like Black Heart Gold reminds me of a little bit tougher Takida or something like that and I can understand that they have been played a lot on the radio last year. Maybe something for those who are a little bit of sneaky metalheads and don ́t want to look like one or say that you ́re a metalhead. They do it well... Dark side of the moon which is an indiessplash in true This Perfect day/Wannadies style and it can be played a lot on the radio, I can imagine. Nice melodies and good vocals there. So I'm sure that you who like a little softer melodic heavy metal will appreciate this group and I will reluctantly admit that I like Takida sometimes and that makes me like Andy and the Rockets also in some of their songs. 18/10-2023