....AND OCEANS-CYPHER(CD-CENTURY MEDIA CD 77419-2) Finland, Lapin Kulta, Koskenkorva, sauna, sisu, smaka på de orden. Lägg då till .....and Oceans och Finland är komplett eller? De spelar en ganska annorlunda metal som en blandning av gothrock och traditionell hårdrock och till slut blir det ganska trevligt. Sångaren Kenny har en röst som är mer än lovligt rå och jag kan tänka mig att det har blivit mer än en Koskenkorva per kväll där. Kolla in om ni vill ha lite annorlunda metal idag och varför då inte prova med .....and Oceans. (SEX) 25/6-02

....AND OCEANS-CYPHER(CD-CENTURY MEDIA CD 77419-2) Finland, lapin Kulta, Koskenkorva, sauna , sisu, taste the words. Take those and plus....and Oceans to this and Finland is completed or? They play a really different styled metal whcih sounds like a mix of gothrock and traditional heavy metal and the end is really nice. The singer kenny have a voice which sounds more than raw and I can think that it have been more than one Koskenkorva a day. Please check this out if you want some different styled metal today and why don´t taste your life with...and Oceans(SIX) 25/6-02