ANCIENT RITES-LAGUZ(CD-MASSACRE MAS CD 0896)

Detta belgiska band har gjort en hel del skivor innan men jag har aldrig hört dem och är lite intresserad av hur detta kommer att låta. Någonstans läste jag att de spelade vikingametal men då tänker jag ju mer på en grupp som Sabaton och så låter inte dessa belgare precis. Här tycker jag som inte är så insatt i metallvärlden att det låter som om de spelar någon slags ganska melodiös deathmetal istället men vad vet jag som är väldigt dålig på denna genre egentligen. Men det är en snygg skiva både omslagsmässigt och musikaliskt för det är musik som fastnar eller rättare sagt fastnar kanske är fel men den har ett sound som verkligen berör och hela omslaget och musiken visar klass och stil tycker jag och det känns riktigt bra att lyssna till detta som gammal punkare också. 19/3-2015

*******

 

ANCIENT RITES-LAGUZ(CD-MASSACRE MAS CD 0896)

This Belgian band has done a lot of discs before but I've never heard of them and are little interested in how this will sound. Somewhere I read that they played Viking metal, but then I think the more of a group that Sabaton and so do not let these Belgians exactly. Here, I think that is not so versed in the metal world that it sounds as if they are playing some sort of quite melodic death metal instead but what do I know who are very poor in this genre really. But it's a neat slice both cover wise and musically for it's music that gets stuck or rather sticks might be wrong but it has a sound that really touch and the whole cover and music shows class and style, I think, and it feels really good to listen to this as and old punk too. 19/3-2015