ANCESTRAL SIN-SOCIAL HATE SPEECH(CD-DANCE HARD RECORDS DH 005)

 

Här snackar vi om snabb musik…och arg musik. Det är nästan på gränsen til grindcore ibland men vi får nog hålla oss till att det är en väldigt snabbt spela typ av hardcore. Gruppen kommer Holland och de har en ganska bra och stark tradition av hardcoreband. Den traditionen spinner Ancestral Sin vidare på på ett ypperligt sätt och det är alltid när jag lyssna rpå sådan här snabb musik jag tycker synd om trummisen. För han får verkligen jobba mer än de andra för att få musiken att gå ihop. Titelmässigt på skivan så kanske det inte är de mest positiva titlarna eller vad sägs om The apathist, Social Hate Speech, Why do you hate me och Dark matter. Men det skulle i och för sig kännas väldigt konstigt om de hade jättepositiva texter med den typen av musik som de spelar. Jag kan verkligen tänka mig om ni gillar Napalm Death och hårdare saker så kommer denna gruppen verkligen att tilltala er. Trots det hårda soch snabba soundet så hörs texterna riktigt bra! Visst hjälper det att man har ett textblad men även med det kan det ibland vara svårt att hänga med i texter med sådana här grupper…8/3-2023


*******

ANCESTRAL SIN-SOCIAL HATE SPEECH(CD-DANCE HARD RECORDS DH 005)

 

Here we talk about fast music... and angry music. It's almost borderline to grindcore sometimes but we'll probably have to stick to it being a very fast playing type of hardcore. The group comes Holland and they have a pretty good and strong tradition of hardcore bands. Ancestral Sin spins that tradition on in an excellent way and it's always when I listen to this kind of fast music that I feel sorry for the drummer. Because he really gets to work more than the others to make ends meet. Title-wise on the record, it may not be the most positive titles or how about The apathist, Social Hate Speech, Why do you hate me and Dark matter. But it would feel very strange if they had really positive lyrics with the kind of music that they play. I can really imagine if you guys like Napalm Death and harder stuff then this group will really appeal to you. Despite the harsh and fast sound, the lyrics are heard really well! Of course it helps that you have a text sheet, but even with it it can sometimes be difficult to keep up with texts with groups like this...8/3-2023