ANATOMI-71-MÄNNISKOR SOM MEDEL(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 050)

Jag har inte tänkt på det tidigare när det gäller Anatomi 71 men just på denna skiva tycker jag faktiskt att det finns en hel del Discharge-influenser och då blir det ännu bättre när de sjunger på svenska. Det är inte bara därför jag tycker att det är deras bästa släpp hittills utan för att jag tycker skivan har det mesta som bra sound, jävligt bra låtar, ilska och bra texter. Det enda som jag saknar är.....mer låtar för jag skulle vilja ha haft ett gäng låtar till för att jag skulle vara riktigt nöjd. Men det är ju bara att sätta på skivan igen och då känner jag mig lite mer nöjd faktiskt. Men låtarna som finns på denna skivan håller mycket hög internationell klass och jag vill ju inte att de ska sjunga på engelska men hade de gjort det hade de varit ritkigt stora i sådana här kretsar.  18/7-2020

*******

ANATOMI-71-MÄNNISKOR SOM MEDEL(LP-NOT ENOUGH RECORDS NER 050)

I have not thought about it before when it comes to Anatomi 71 but on this particular record I actually think that there are a lot of Discharge influences and then it gets even better when they sing in Swedish. It's not only because I think it's their best release so far but because I think the album has most things like good sound, damn good songs, anger and good lyrics. The only thing I miss is ..... more songs because I would have liked to have had a bunch of more songs because I would be really happy. But it's just putting on the record again and then I feel a little more satisfied actually. But the songs that are on this record are of a very high international class and I do not want them to sing in English, but if they had done so, they would have been really big in circles like this. 18/7-2020

ANATOMI-71-DISTANSEN TILLTAR(CD-HALVFABRIKAT HALVCD092)

Bara en sådan sak som att göra en gammal Rukorna/Glo-låt som Ruset tyder på smak anser i alla fall jag. De gör till en modern hardcoreklassiker tycker jag! Annars är det en ganska snabb och tuff hardcore som är grejen för Anatomi-71 och jag gillar deras sound för det får mig att tänka på tidiga spelningar i mitt liv på Sprängkullen med grupper som Anticimex, Shitlickers etc. Vilda tillställningar och jag kan tänka mig att Anatomi-71 också har vilda tillställningar för i alla fall deras musik ger oss möjlighet att ha vilda spelningar med tanke på den typen av musik de spelar i alla fall. Texterna är inte som alla andra bands tycker jag. Man får tänka efter lite mer än vad man är van vid och det är kul…men vad tycker de egentligen? 21/9-2015

*******

ANATOMI-71-DISTANSEN TILLTAR(CD-HALVFABRIKAT HALVCD092)

Just such a thing as making an old Rukorna / Glo-song Ruset suggests taste think in any case I. They make it like a modern hardcore classics, I think! Otherwise it's a pretty quick and tough hardcore that is the thing Anatomi-71 and I like their sound of it makes me think of the early gigs of my life at Sprängkullen with groups Anticimex Shitlickers etc. Wild occasions and I can imagine the Anatomi-71 also has wild parties for at least their music gives us the opportunity to have wild gigs, given the type of music they play, anyway. The lyrics are not like any other band I think. You have to think a little bit more than what you are used to and it's fun ... but what do they really mean? 21/9-2015

ANATOMI 71-FRÅN PRIMAT TILL REPTIL(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD 061)

Det är väldigt trevligt vad många tuffa punkgrupper det finns runtom i Sverige idag egentligen och undergroundscenen lever på som bara den. Halvfabrikat är ett bolag som hjälper till att sprida banden på ett ypperligt sätt. Det som slår mig är att deras texter är så annorlunda…inte så att de skriver om annorlunda saker kanske men de gör det på ett annorlunda sätt. Det gillar jag och här behandlar man det mesta och musikaliskt gör man det till en snabb och tuff punkrock/hardcore som jag verkligen gillar. Anatomi-71 har alla möjligheter att komma högt upp på en lista för oss som gillar tuff punkrock på svenska när vi summerar året 2011 på en års-bästa lista.  Men som sagt mycket beror på deras fyndiga texter. 27/10-2011

********

ANATOMI 71-FRÅN PRIMAT TILL REPTIL(CD-HALVFABRIKAT RECORDS HALVCD 061)

It´s really nice how man tough punkgroups there is around Sweden nowadays and the undergroundscene lives on really well. Halvfabrikat is a record company which helps the bands to spread them in a very good way. The thing that hits me is that their lyrics is so different…not so that they write about different things more that they do it in a different way. That I really like and here they treat the most things and musically they do it to fast and tough punkrock/hardcore which I really like. Anatomi-71 have all possibilities to come high on a list for us who likes tough punkrcok in Swedish when we do a best-of-list in the end of 2011. But as we said before much depending on their lyrics. 27/10-2011

ANATOMI 71-PÅ GIFTETS VINGAR(PROMO-CD/12/HALVFABRIKAT KASS PROMO 9)

Anatomi 71 påminner mig lite om en svensk grupp som heter Rövsvett eller rättare sagt sångaren påminner om deras sångare. Lite ansträngd röst sådär men annars är gruppen på väg att bli en institution i Sverige med sin HC-punk och jag älskar att de sjunger på svenska för det är ju så man vill höra en grupp i punksvängen låta. Jag tror och hoppas att många mer människor kommer att upptäcka deras tuffa punkrock med texter som skiljer från andra band i genren…ibland geniala. 22/6-09

*******

ANATOMI 71-PÅ GIFTETS VINGAR(PROMO-CD/12/HALVFABRIKAT KASS PROMO 9)

Anatomi 71 reminds me a little about a swedish group which is called Rövsvett or maybe more so that they remind me about Rövsvetts singer. A little bit restrained voice but otherwise so is the group on their way to be an institution in Sweden with their HC-punk and I love that they sings in Swedish because that´s the way I want a group in the punkstyle to sound like. I really hope and believe that many more people will see and hear their tough punkrock with lyrics which isn´t are like any other bands..,genuious. 22/6-09

ANATOMI 71-MOT NYA HÖJDER(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 024)

Detta Kristinehamns bands har ju färger att försvara. Avskum, Arabens Anus kom /kommer ju från Kristinehamn också. Gruppen gjorde ju den klassiska låten Pappa var från Nykroppa och här är en ny fullängdare. En rolig grej i bookleten : Anatomi-71 uses old, broken and borrowed equpiment exlusively. Humor…De blandar korta texter(Far åt helvete) med lite längre låttexter men allt med en gnutta humor och intelligens. Discharge/Anticimex punk är vad som gäller för gruppen och de har utvecklats mycket sedan jag hörde dem sist…..köp för fan… 29/1-07

*******

ANATOMI 71-MOT NYA HÖJDER(CD-HALVFABRIKAT HALVCD 024)  

This Kristinehamngroup have many things to defend. Avskum, Arabens Anus/comes/came from Kristinehamn too. The group have done the classic tune Pappa var från Nykroppa and here we have a new fullength.A funny thing in the booklet : Anatomi-71 uses old, broken and borrowed equpiment exlusively. Humour…They mix short lyrics(Far åt helvete) with some longer lyrics but everything with a sense of humour and intelleigence. Discharge/Anticimex-punk is the thing for the group and they have developed since the last time I heard them…buy it for god´s sake. 29/1-07