AMERICAN NINJA CLUB-DANCING BEARS(CD-SINGLE) Sött omslag på den här skivan med dansande björnar eller vad det är. Endast två låtar på den här skivan och man skulle nog vilja ha lite mer för att göra en rättvis bedömning. Ganska okej rockig punkrock med inslag både från 60-talet och 70-talet och en grupp som fall kommer jag att tänka på i först låten.  Snabb, stökig musik alltså är grejen för ANC.(SEX) 20/6-07

AMERICAN NINJA CLUB-DANCING BEARS(CD-SINGLE) Nice cover on this record with dancing bears or what it is. Only two songs on this record and I would have some more to do a justice decision and review of this one. Really Ok rocking punkrock with influences both from the 60´s and the 70´s a and one group I think about is The Fall, anyway in the first song. Fast, messy music is the thing fro ANC.(SIX) 20/6-07